כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים בנוגע לשחרור מוקדם ממאסר, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תוכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם
אם אסיר לא נמצא מתאים לתוכנית פיקוח מטעם רש"א, ואין לו אפשרות לממן תוכנית שיקום פרטית ניתן לפנות לגורמי הרווחה באזור מגוריו ולבקשם להכין עבורו תוכנית שיקום בקהילה לתקופת השחרור המוקדם
מלבד גורמי הרווחה, ישנן עמותות שונות בהן ניתן להיעזר לצורך הכנת תוכנית שיקום
 • כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים בנוגע לשחרור מוקדם ממאסר, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תוכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם.
 • האסיר יכול להציג לוועדה תוכנית שיקום מטעם הרשות לשיקום האסיר (רש"א), תוכנית שיקום מטעם שרותי הרווחה הרווחה בעיר מגוריו או תוכנית שיקום פרטית.
 • ערך זה עוסק בתוכנית שיקום מטעם שרותי הרווחה.
 • למידע על תוכניות שיקום אחרות ראו:

מי זכאי?

 • ככלל, כל אסיר משוחרר (או אסיר לפני שחרור או שחרור מוקדם) רשאי לפנות לרשויות הרווחה בעיר מגוריו ולבקש סיוע, הן לצורך הסדרת זכויותיו והן סיוע טיפולי.
 • כאשר אסיר אינו נמצא מתאים לתוכנית פיקוח מטעם רש"א ואין לו אפשרות לממן תוכנית שיקום פרטית הוא יכול לפנות לגורמי הרווחה באזור מגוריו ולבקשם להכין עבורו תוכנית שיקום בקהילה לתקופת השחרור המוקדם, אותה יציג בפני וועדת השחרורים.
 • אסיר יכול לפנות לגורמי הרווחה בעצמו, בעזרת משפחתו או באמצעות עורך דינו.
 • אם הוכנה תוכנית שיקום של שרותי הרווחה, יציג אותה האסיר בפני וועדת השחרורים.

חשוב לדעת

 • העובדה כי האסיר או משפחתו טופלו ע"י גורם רווחה בקהילה טרם כניסתו למאסר עשויה להשפיע על נכונותם של גופי הרווחה להכין עבורו תוכנית לתקופת השחרור המוקדם.
 • מלבד גורמי הרווחה, ישנן עמותות שונות בהן ניתן להיעזר לצורך הכנת תוכנית שיקום, כגון: אל סם, עמותת אפשר, עמותת אור ירוק.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.