עובדים שבמקום עבודתם נחתם הסכם קיבוצי המעניק להם תוספת ותק, זכאים לתוספת שכר בהתאם לוותק שצברו
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך ערך זה


עובדים שבמקום עבודתם נחתם הסכם קיבוצי המעניק להם תוספת ותק, זכאים לתוספת שכר בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה.

  • הדרך הנפוצה לחישוב התוספת היא באמצעות הוספת אחוז מסוים לשכר היסוד של העובד עבור כל שנת ותק.

מי זכאי?

  • עובד שבהסכם הקיבוצי במקום עבודתו נקבעה תוספת ותק לעובדים.

הרחבות

  • להלן דוגמאות למספר ענפים אשר בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה החל עליהם, עובדיהם זכאים לתוספת ותק ( זו אינה רשימה ממצה):
ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים באולמות ובגני אירועים עובד זכאי לתוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי אינו עולה על 5000 ₪ (לפני מתן התוספת). בנוסף, זכאי עובד לתוספת משפחה של 30 ₪ לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה עובדי ניקיון זכאים החל משנת העבודה השנייה לתוספת ותק של 0.35 ₪ לכל שעת עבודה. מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 ₪ לשעת עבודה. למידע נוסף ראו תוספת ותק לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
עובדים בענפי החקלאות עובדים קבועים ועובדים עונתיים קבועים זכאים לתוספת ותק לשכרם הכולל החל משנת עבודתם השנייה, בהתאם לנספח ב' בצו הרחבה בענף החקלאות. תקופת שירות חובה בצה"ל תוכר כוותק לעניין זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים