נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול נכות עשויים להיות זכאים לתוספת למימון צרכים מיוחדים
סכום התוספת נקבע לפי דרגת הנכות, הגיל, המצב המשפחתי וחומרת הפגיעה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל תשלום למימון צרכים מיוחדים, שמתווסף לתגמול הנכות החודשי.

 • סכום התוספת הבסיסית נקבע בהתאם לדרגת הנכות. סכום זה עשוי לגדול בהתאם לגיל הנפגעים, למצבם המשפחתי ולחומרת הפגיעה.
 • התוספת מחושבת ביחידות שנקראות "משקולת" ונקבעות בהתאם להערכת הקושי שיש לבעלי דרגות הנכות השונות בביצוע פעולות היום יום.
 • ערכה של משקולת אחת הוא 97.3 ₪.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעורים שיצוינו בהמשך.
 • אם הנכים נפטרו, בני זוגם זכאים לקבל במשך 3 שנים את התוספת ששולמה להם לפני הפטירה.

תוספת בסיסית

שיעורי התוספת הבסיסית בהתאם לדרגת הנכות
דרגת הנכות סכום התוספת
40%-49% (לגברים, או לנשים שלא מנהלות משק בית עצמאי)* 389.2 ₪ (4 משקולות)
25%-49% (לנשים שמנהלות משק בית עצמאי)* 583.8 ₪ (6 משקולות)
50%-59% 583.8 ₪ (6 משקולות)
60%–69% 778.4 ₪ (8 משקולות)
70%-79% 973 ₪ (10 משקולות)
80%-100% 1,167.6 ₪ (12 משקולות)
 • כל אישה נשואה/גרושה/אלמנה, או רווקה מעל גיל 30, נחשבת כמי ש"מנהלת משק בית עצמאי". רווקה מתחת לגיל 30 צריכה להוכיח שהיא מנהלת משק בית עצמאי (כלומר לא חיה עם ההורים).

זכאות לתשלום מוגדל

אלמנים ואלמנות

 • בעלי דרגות נכות 50%-100% שהתאלמנו זכאים לתשלום כפול מהסכום שצוין בטבלה, כל עוד הם לא נישאו מחדש וללא בני זוג ידועים בציבור.

מבוגרים

 • בעלי דרגות נכות 50%-100% שהגיעו לגיל 65 (גברים) או 60 (נשים) זכאים לתשלום כפול מהסכום שצוין בטבלה.
 • בעלי דרגת נכות 50% ומעלה שהגיעו לגיל 65 יקבלו 16 משקולות נוספות (1,556.8 ₪) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הם חיים לבד.
  • בני זוגם תלויים במידה רבה בעזרת הזולת או זקוקים להשגחה (בהתאם לאישור רפואי ומבחן תלות).
 • בעלי דרגות נכות 50%-100% שהגיעו לגיל 70 זכאים ל-4 משקולות נוספות (389.2 ₪).

הורים יחידים (רווקים/גרושים/אלמנים עם ילד קטין)

 • בעלי דרגות נכות 40%-65% עם ילד עד גיל 15 זכאים ל-28 משקולות (2,724.4 ₪).
 • בעלי דרגות נכות 66%-100% עם ילד עד גיל 15 זכאים ל-36 משקולות (3,502.8 ₪).
 • הורים לילד מעל גיל 15 (ומתחת לגיל 18) זכאים לתשלום בשיעורים הבאים, בהתאם לדרגת הנכות:
דרגת הנכות סכום התוספת
40%-49% 2,237.9 ₪ (23 משקולות)
50%-65% 2,335.2 ₪ (24 משקולות)
66%–69% 2,919 ₪ (30 משקולות)
70%-100% 3,016.3 ₪ (31 משקולות)
שימו לב
בנסיבות מיוחדות עשויים לאשר את המשך התשלום המוגדל לילד בגיל 15- 18 עד שיגיע לגיל 21.

נשים בהיריון ואחרי לידה

 • נשים בהיריון זכאיות ב-3 החודשים האחרונים להיריון ובמשך 6 חודשים לאחר הלידה לתשלום בשיעורים הבאים:
דרגת הנכות סכום התוספת
20%-49% 2,335.2 ₪ (24 משקולות)
50%–99% 6,616.4 ₪ (68 משקולות)
100% 9,924.6 ₪ (102 משקולות)
10%-19% למקבלות תגמול חודשי עקב פגיעה לוקומוטורית 1,167.6 ₪ (12 משקולות)

חולי לב

 • לחולי לב בדרגת נכות 40% ומעלה תשולם התוספת לפי דרגת נכותם הכוללת (ולא רק לפי אחוזי הנכות שנקבעו להם עקב פעולת האיבה).

נכים מאושפזים

 • נכים עם דרגת נכות עד 100% שמאושפזים גם אם לא כתוצאה מהנכות המוכרת, זכאים לתוספת לפי הזכאות הבסיסית כמצוין בטבלה.
 • נכים עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שמאושפזים כתוצאה מהנכות המוכרת יקבלו תוספת תשלום לתקופה של עד 3 חודשים לפי סוג הפגיעה ומצבם המשפחתי. החל מהחודש ה-4 לאשפוז הם יקבלו 12 משקולות (1,167.6 ₪).
 • נכים עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שמאושפזים שלא כתוצאה מהנכות, זכאים החל מהחודש הראשון לאשפוז ל-12 משקולות (1,167.6 ₪).

בעלי דרגת נכות 100% ומעלה

שיעורי התוספת לפי סוג הפגיעה והמצב המשפחתי
סוג הנכות מצב משפחתי סכום התוספת
100% - פרפלגיה או קוודרופלגיה רווקים/גרושים/אלמנים 3,113.6 ₪ (32 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 2,140.6 ₪ (22 משקולות)
100% - פרפלגיה, או קטיעת שתי רגליים (אחת לפחות מעל הברך), או פגיעת ראש ללא שליטה על הסוגרים, או קוודרופלגיה + נכות מיוחדת, ללא מלווה רווקים/גרושים/אלמנים 9,924.6 ₪ (102 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 8,757 ₪ (90 משקולות)
100% - עיוורון מלא רווקים/גרושים/אלמנים 5,838 ₪ (60 משקולות)

6,324.5 ₪ (65 משקולות) אם אין כלב נחייה

נשואים (כולל ידועים בציבור) 3,113.6 ₪ (32 משקולות)

3,600.1 ₪ (37 משקולות) אם אין כלב נחייה

100% - המיפלגיה רווקים/גרושים/אלמנים 2,335.2 ₪ (24 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 1,167.6 ₪ (12 משקולות)
100% - קטיעת יד אחת ופגיעה ביד שנייה רווקים/גרושים/אלמנים 2,529.8 ₪ (26 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 1,751.4 ₪ (18 משקולות)
100% - קטיעת רגל אחת ופגיעה ברגל שנייה רווקים/גרושים/אלמנים 2,432.5 ₪ (25 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 1,459.5 ₪ (15 משקולות)
פגועי רגל ויד עם לפחות 50% נכות על כל איבר בגלל אובדן תפקוד מוחלט רווקים, גרושים או אלמנים 5,740.7 ₪ (59 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 4,670.4 ₪ (48 משקולות)
100%+ (מיוחדת) - עיוורון מלא רווקים/גרושים/אלמנים 12,843.6 ₪ (132 משקולות)

13,330.1 ₪ (137 משקולות) אם אין כלב נחייה

נשואים (כולל ידועים בציבור) 9,924.6 ₪ (102 משקולות)

10,411.1 ₪ (107 משקולות) אם אין כלב נחייה

100%+ (מיוחדת) - המיפלגיה, או קטיעת שתי ידיים, או פגיעת ראש עם שליטה על הסוגרים רווקים/גרושים/אלמנים 8,757 ₪ (90 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 7,200.2 ₪ (74 משקולות)
100%+ (מיוחדת) - קטיעת שתי רגליים מתחת לברך או כוויות רווקים/גרושים/אלמנים 5,740.7 ₪ (59 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 4,670.4 ₪ (48 משקולות)
100%+ (מיוחדת) - קוודרופלגיה עם מלווה 24 שעות רווקים/גרושים/אלמנים 6,616.4 ₪ (68 משקולות)
נשואים (כולל ידועים בציבור) 5,838 ₪ (60 משקולות)
 • בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) עם מספר נכויות בשיעור 100% זכאים לתוספת הגבוהה ביותר עבור נכות אחת, בצירוף 50% מהתוספת השנייה בגודלה על הנכויות המוכרות, בתנאי שאינם מקבלים ליווי או תוספת משקולות.
  • מי שמקבלים ליווי יהיו זכאים לתוספת הגבוהה מבין התוספות שהם זכאים להן.
  • מי שאושרו להם שעות ליווי לפי משמרות יקבלו את התוספת לפי סוג פגיעתם, בניכוי 7.5% מהתשלום על כל משמרת (4 שעות) שאושרה להם ועד לניכוי של 45% (24 שעות). לקוודרופלגים ינוכו 5.5% מהתשלום על כל משמרת (ועד 33% ל-24 שעות).
 • נשואים (כולל ידועים בציבור) עם דרגת נכות 100% ומעלה שבת זוגם מאושפזת, או נמצאת בשמירת היריון ועד 3 חודשים לאחר הלידה, זכאים לתשלום כמו רווקים במצבם.
 • בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) עם ילד אחד לפחות עד גיל 15 שלפי אישור רפואי בת זוגם לא יכולה לטפל בעצמה או בילדיהם (בגלל אשפוז, ריתוק למיטה וכו'), עשויים לקבל תוספת של עד 30 משקולות (2,919 ₪).
 • נשואים (כולל ידועים בציבור) עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שבת זוגם הגיעה לגיל 40, זכאים לתשלום כמו רווקים במצבם.
 • אישה עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאית החל מהחודש השישי להריונה לתשלום כפול מהתשלום לאישה נשואה במצבה, עד שילדיה יגיעו לגיל 15 שנים.
 • גרוש עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שהוא אב לילד (מגרושתו) עד גיל 15:
  • מי שהילד ברשותו ומתגורר עמו זכאי ל-30 משקולות (2,919 ₪).
  • מי שהילד לא ברשותו זכאי ל-15 משקולות (1,459.5 ₪).
 • בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שנולדו להם תאומים או יותר משני תינוקות באותה לידה זכאים ל-30 משקולות (2,919 ₪) בנוסף לסכום שצוין בטבלה, עד שימלאו לילדים שנתיים.

תהליך מימוש הזכות

 • התוספת שנקבעת לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה משולמת באופן אוטומטי יחד עם תשלום תגמול הנכות החודשי.
 • כמו כן, תשולם אוטומטית התוספת לגברים שהגיעו לגיל 65, לנשים שהגיעו לגיל 60 ולמי שבני זוגם הנכים נפטרו.
 • התשלום לרווקה מתחת לגיל 30 שמנהלת משק בית עצמאי מותנה בהצגת חוזה שכירות או הסכם רכישת דירה על שמה.
 • הורים יחידים צריכים לפנות לסניף המטפל כדי לקבל תשלום מוגדל.
 • לבעלי דרגת נכות 100%+ עם ילד אחד לפחות עד גיל 15 שבת זוגם לא יכולה לטפל בעצמה או בילדיהם יידרשו אישור רפואי על מצבה והערכה תפקודית (ADL) של בת הזוג.

עדכון פרטים

 • מי שחל שינוי במצבם האישי שמשפיע על הזכאות יעדכנו את מחלקת השיקום ויגישו מסמכים להוכחת השינוי.
דוגמה
אישה בהיריון תציג אישור רפואי על היותה בשבוע ה-27
 • אם השינוי מרחיב את הזכאות ועברו יותר משנתיים בין השינוי למסירת העדכון, לא ישולמו הפרשים רטרואקטיביים (התוספת תחול רק מיום מסירת העדכון).
 • למי שלא דיווחו על שינוי במצבם המשפחתי שמפחית מהזכאות, הסכומים ינוכו רטרואקטיבית ממועד השינוי במצב.

עדכון פרטים

 • מי שחל שינוי במצבם האישי שמשפיע על הזכאות יעדכנו את הסניף המטפל ויגישו מסמכים להוכחת השינוי.
דוגמה
אישה בהיריון תציג אישור רפואי על היותה בשבוע ה-27
 • אם השינוי מרחיב את הזכאות ועברו יותר משנתיים בין השינוי למסירת העדכון, לא ישולמו הפרשים רטרואקטיביים (התוספת תחול רק מיום מסירת העדכון).
 • למי שלא דיווחו על שינוי במצבם המשפחתי שמפחית מהזכאות, הסכומים ינוכו רטרואקטיבית ממועד השינוי במצב.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים