הקדמה:

כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים בנוגע לשחרור מוקדם ממאסר, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם
אם אסיר לא נמצא מתאים לתכנית פיקוח מטעם רש"א, ואין לו אפשרות לממן תכנית שיקום פרטית ניתן לפנות לגורמי הרווחה באזור מגוריו ולבקשם להכין עבורו תכנית שיקום בקהילה לתקופת השחרור המוקדם
מלבד גורמי הרווחה, ישנן עמותות שונות בהן ניתן להיעזר לצורך הכנת תכנית שיקום
 • כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים בנוגע לשחרור מוקדם ממאסר, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם.
 • האסיר יכול להציג לוועדה תכנית שיקום מטעם הרשות לשיקום האסיר (רש"א), תכנית שיקום מטעם שרותי הרווחה הרווחה בעיר מגוריו או תכנית שיקום פרטית.
 • ערך זה עוסק בתכנית שיקום מטעם שרותי הרווחה.
 • למידע על תוכניות שיקום אחרות ראו:

מי זכאי?

 • ככלל, כל אסיר משוחרר (או אסיר לפני שחרור או שחרור מוקדם) רשאי לפנות לרשויות הרווחה בעיר מגוריו ולבקש סיוע, הן לצורך הסדרת זכויותיו והן סיוע טיפולי.
 • כאשר אסיר אינו נמצא מתאים לתכנית פיקוח מטעם רש"א ואין לו אפשרות לממן תכנית שיקום פרטית הוא יכול לפנות לגורמי הרווחה באזור מגוריו ולבקשם להכין עבורו תכנית שיקום בקהילה לתקופת השחרור המוקדם, אותה יציג בפני וועדת השחרורים.
 • אסיר יכול לפנות לגורמי הרווחה בעצמו, בעזרת משפחתו או באמצעות עורך דינו.
 • אם הוכנה תכנית שיקום של שרותי הרווחה, יציג אותה האסיר בפני וועדת השחרורים.

חשוב לדעת

 • העובדה כי האסיר או משפחתו טופלו ע"י גורם רווחה בקהילה טרם כניסתו למאסר עשויה להשפיע על נכונותם של גופי הרווחה להכין עבורו תכנית לתקופת השחרור המוקדם.
 • מלבד גורמי הרווחה, ישנן עמותות שונות בהן ניתן להיעזר לצורך הכנת תכנית שיקום, כגון: אל סם, עמותת אפשר, עמותת אור ירוק.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.