הקדמה:

קטין המוחזק במעון או במעון נעול זכאי לשירותי חינוך, רפואה, טיפול, חברה ופנאי
הקטין זכאי לקבל דואר ולהשתמש ברכושו הפרטי
ניתן להפעיל כלפי הקטין אמצעי משמעת חינוכים-טיפוליים ואמצעי ריסון, במגבלות הקבועות בחוק


קטין השוהה במעון או מעון נעול לקטינים זכאי לתנאים הפיזיים שיפורטו להלן ולשירותי חינוך, רפואה, חברה ופנאי.

מי זכאי

תנאים פיזיים שהקטין זכאי להם

 • קטין במעון או במעון נעול זכאי לתנאי החזקה ומגורים התואמים את צרכיו הגופניים והנפשיים והכוללים, בין היתר, את התנאים הבאים:
  • מקלחות ובגדים נקיים.
  • לפחות 4 ארוחות ביום, בהן אחת מבושלת.
  • חדר שינה שבו לא ישהו יותר מ-6 שוהים.
  • חדרי שינה נפרדים לבנים ולבנות מעל גיל 6.

שירותים שהקטין זכאי להם

 • קטין השוהה במעון או במעון נעול זכאי לשירותי חינוך, בריאות, טיפול, חברה ופנאי הכוללים, בין היתר:
  • טיפול רפואי, כולל ריפוי שיניים ובדיקה רפואית שגרתית. (במעון שבו מעל 60 שוהים, חייבים להיות חדרי חולים ומרפאה).
  • טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי וסוציאלי.
  • מקום שבו יוכל הקטין לקבל קרובי משפחה ואורחים אחרים.
  • הסדרים לקבל דברי דואר (מנהל המעון רשאי לפתוח את דבר הדואר בנוכחות הקטין לפני העברתו לידיו).
  • מתן אפשרות לקטין להשתמש ברכוש פרטי הנמצא ברשותו עם קבלתו למעון, מלבד רכוש העלול לפגוע בקטין או באחרים.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים