מקבלי דמי אבטלה זכאים שבני זוגם מאותו מין ייחשבו כתלויים בהם לצורך חישוב מספר ימי האבטלה המירביים שהם יכולים לקבל


מספר ימי האבטלה בשנה, שמשולמים עבורם דמי אבטלה, מחושבים בין היתר על פי הגיל של דורש/ת העבודה ומספר התלויים בו/ה.

  • ככל שדורש/ת העבודה מבוגר/ת יותר וככל שיש בו/ה יותר תלויים, מספר ימי האבטלה שלהם הוא/היא זכאי/ת, גדול יותר. למידע נוסף ראו מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה.
  • בן/בת זוג מאותו מין נחשב/ת כ"תלוי/ה" של דורש/ת העבודה, ועל כן מזכה את דורש/ת העבודה בתקופה גדולה יותר של ימי אבטלה, שבהם הוא/היא זכאי/ת לתשלום דמי אבטלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות