מענק אשפוז הוא תשלום שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לבית החולים עבור הוצאות האשפוז של יולדת
יולדת שילדה בחו"ל, או בבית חולים בארץ שאין לו הסכם עם הביטוח הלאומי, צריכה להגיש תביעה למענק אשפוז
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ככלל, לאחר לידה בבית חולים, המוסד לביטוח לאומי מעביר לבית החולים תשלום עבור הוצאות האשפוז של היולדת.

 • במקרים שבהם הלידה אירעה בחו"ל, או בבית חולים בישראל שאין לו הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, יש להגיש תביעה לתשלום מענק אשפוז.
  • הסכום שישולם במקרים אלה יהיה בשיעור הוצאות האשפוז שהיו ליולדת, ולא יותר מהסכום שנקבע למענק אשפוז (ראו "סכום המענק" באתר המוסד לביטוח לאומי).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, המוסד לביטוח לאומי מעביר ישירות לבית החולים את הוצאות האשפוז של היולדת.
 • אם היולדת או בן זוגה אינם תושבי ישראל, יש להגיע לסניף הביטוח הלאומי עד חודשיים לפני הלידה, כדי לבדוק אם ישנה זכאות למימון האשפוז.
 • אם היולדת זכאית למענק אשפוז, יישלח אישור על כך לבית החולים לאחר הלידה.

הגשת תביעה למענק אשפוז

 • במקרים הבאים יש להגיש תביעה למענק אשפוז:
  • היולדת ילדה בחו"ל
  • היולדת ילדה בבית חולים בישראל שאין לו הסכם עם המוסד לביטוח לאומי
 • יש להגיש את התביעה בתוך 18 חודשים מיום הלידה.
 • את התביעה מגישים על גבי טופס תביעה לתשלום מענק לידה ומענק אשפוז וקצבת לידה בלידות סמוכות.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • אישור על לידה בבית חולים
  • חשבונית המפרטת את ההוצאות הקשורות ללידה
  • קבלה על תשלום דמי אשפוז או אישור על תשלום פרמיה של היולדת לחברת הביטוח ששילמה את הוצאות הלידה
 • אם התינוק נולד במשקל של עד 1,750 גרם ואושפז במחלקה לטיפול בילודים לפחות 4 ימים, יש להמציא על כך אישור נפרד, וכן חשבונית וקבלה על ההוצאות.
 • יולדת שאין לה תעודת זהות ישראלית, תצרף אישור על ניהול חשבון הבנק שלה (או חשבון משותף), שבו תרצה לקבל את תשלום הגמלה.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים הנלווים בדרכים הבאות:
 • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים. עם זאת, המוסד יהיה רשאי לדרוש הצגה של מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
 • לשאלות ולבירורים ניתן לפנות למוקד *6050 .

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים