ברוכים הבאים לאתר "כל זכות", מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן. נציבות שירות המדינה ו"כל זכות" ריכזו עבורכם זכויות שיש להורים העובדים בשירות המדינה, כדאי להכיר!