תעסוקה וזכויות עובדים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל התעסוקה מהווה שער כניסה לעולם זכויות העובדים השכירים.


לנוחיותכם המידע בפורטל מוצג בחתכים שונים:

  • מחזור החיים -מפרט את מחזור החיים של יחסי עובד-מעסיק מקבלה לעבודה ועד לסיום העבודה אצל המעסיק.
  • סוגי עובדים - רשימה של הרחבות לזכויות מיוחדות המוענקות לעובדים בענפים ספציפיים, לרוב תחת צווי הרחבה.
  • פילוח דמוגרפי - התמקדות בזכויותיהם של אוכלוסיות עובדים מסוימות כגון נשים ונוער.
  • הרחבות - זכויות בנושאים ספציפיים כמו זכות ההתאגדות, פנסיה, אבטלה ותאונות עבודה.

סביבת העבודה


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים