ילדים עם צרכים מיוחדים

הפורטל עוסק בזכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם ונוגע לזכויות כלליות אך גם למידע בקשר ללקויות ספציפיות.

המונח ילדים עם צרכים מיוחדים (ילדים עם נכויות) מתייחס לאוכלוסיה רחבה ביותר של ילדים שסובלים בעיקר מבעיות בריאותיות המקשות על חייהם ועל השתלבותם במערכת החינוך. חלק גדול מהחקיקה מתייחס לנושא באופן כללי, אולם יש נושאים רבים כגון עיוורים ולקויי ראיה, בהם יש חקיקה ספציפית.


לקויות חושיות (סנסוריות)


ארגוני סיוע

  • לרשימה מקיפה של ארגוני סיוע לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ראו אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע (הרשימה מחולקת לארגונים כלליים ולארגונים המתמקדים בנושאים ספציפיים).

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים