אין להטיל עיקול על נכסים של חייב בהוצאה לפועל בהיקף ובשווי שמעבר לסכום הנדרש לצורך גביית החוב בתיק
מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב (צד שלישי), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רעא 5509/06
תאריך:30.10.2006
קישור:לקריאת פסק הדין

הרקע העובדתי

 • הזוכה פתח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייבת.
 • במסגרת הליכי ההוצאה לפועל הוטל עיקול על שני נכסי מקרקעין שבבעלותה של החייבת, על חשבון בנק על שמה ועל חשבון בנק המשותף לחייבת ולאמה, קשישה ניצולת שואה, המקבלת כספי רנטה מגרמניה.
 • אמה של החייבת פנתה לבית המשפט המחוזי כדי שיצהיר כי הבעלות בחשבון, שהיה שייך לה לבד משך 30 שנה, הינה שלה, שכן בתה (החייבת) צורפה לחשבון רק מטעמי נוחות, ובשל גילה המתקדם של האם.
 • במקביל, פנתה אמה של החייבת ללשכת ההוצאה לפועל והגישה בקשה לצמצום היקף העיקול, מכיוון שסכום העיקול גבוה מהחוב.

החלטת ההוצאה לפועל

 • רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת אם החייבת לצמצום העיקול.
 • כמו כן, ציינה רשמת ההוצאה לפועל כי אין מקום לנהל הליכים מקבילים גם בתיק ההוצאה לפועל וגם בתביעה בבית המשפט המחוזי.
 • רשמת ההוצאה לפועל הטילה ספק בזכותה של האם להגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל, מכיוון שאינה החייבת בתיק.

החלטת בית המשפט המחוזי

על החלטת רשמת ההוצאה לפועל הגישה אם החייבת ערעור לבית המשפט המחוזי, שקבע:

 • הליך למתן פסק דין הצהרתי בבית המשפט המחוזי אינו מקביל ואינו מייתר את הפנייה להוצאה לפועל.
 • לאם החייבת יש מעמד בתיק ההוצאה לפועל, מעצם העובדה שחשבונה עוקל.
 • בחישוב מצטבר של שני החשבונות שעוקלו, ישנו עיקול עודף. שווי הנכסים המעוקלים עולה על גבוה החוב בתיק.
 • כספי הרנטה מגרמניה הינם כספים שאסור לעקל על-פי החוק.
 • הוחלט לצמצם את העיקול לסכום הנחוץ לכיסוי החוב, ושאר כספי החשבון שוחררו, כולל כספי הרנטה מגרמניה.

החלטת בית המשפט העליון

על החלטת בית המשפט המחוזי הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שקבע:

 • לא נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי.
 • לא ניתן מחד, לעקל את כספיה של אם החייבת ומאידך, לטעון כי אין לה כל מעמד בהליך ההוצאה לפועל.
 • ההליך למתן סעד הצהרתי וההליך בהוצאה לפועל אינם מקבילים.
 • מטרת העיקול הושגה, עם הטלתו על מלוא סכום זכייתו של הזוכה.

משמעות

 • על עיקול להיות מוגבל לסכום הדרוש לשם הבטחת גביית החוב.
 • מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב (צד שלישי), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק
 • ניהול הליך עקרוני בבית המשפט אינו פוגע בזכותו של הצד שנפגע לפנות אל ההוצאה לפועל כאשר אין זהות בין מטרות ההליכים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו