אסור לחברה המנהלת קופת גמל להשקעה לגבות מהחוסכים דמי ניהול מעבר לתקרה שנקבעה והמפורטת למטה
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון


קיימת תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות בקופת גמל להשקעה.

  • דמי הניהול המקסימליים שקופת גמל להשקעה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
    • 4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
    • 1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.
  • אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מדמי הניהול המקסימליים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים.
  • קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול הנמוכים מדמי הניהול המקסימליים, כלומר להעניק הנחה בדמי הניהול. כאשר ניתנת הנחה בדמי הניהול, היא חייבת להימשך לפחות שנתיים, ולא ניתן להעלות אותם לפני כן, מלבד מקרים חריגים. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.