הקדמה:

ככלל זכותו של העובד לעבוד בעבודה נוספת ואצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית
ניתן לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה העבודה האישי שהעובד לא יעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית
למרות זאת בית הדין לעבודה עשוי לקבוע כי סעיף בחוזה עבודה שבו מתחייב העובד שלא לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית לא יהיה תקף, וזאת אם הסעיף לא עורך איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק


ככלל זכותו של העובד לעבוד בעבודה נוספת ואצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית.

  • ניתן לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה העבודה האישי שהעובד לא יעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית
  • ככלל, סעיף בחוזה עבודה, הקובע הגבלה כזו, הינו תקף, בתנאי שנשמרים האינטרסים הלגיטימיים הן של העובד והן של המעסיק.
דוגמה
אם קיים ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית של העובד אצל המעסיק הנוכחי לבין העבודה הנוספת בה הוא מעוניין לעסוק, למשל: עבודה בעסק מתחרה או במקום עבודה שיש לו אינטרסים מנוגדים לאלו של המעסיק הראשון.
דוגמה
ניתן להגביל את חופש העיסוק של עובד לעבוד אצל מעסיק מתחרה תוך כדי עבודתו, כדי למנוע ממנו מלהשתמש שלא כדין ב"סוד מסחרי" השייך למעסיקו הקודם, וזאת רק אם קיימת הסתברות סבירה, כי העובד יעשה שימוש בסוד מסחרי וכי הדבר יפגע באופן ממשי במעסיקו הקודם.
דוגמה
במקרה בו המעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד ובעקבות זאת התחייב העובד בחוזה העבודה לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת, ניתן להצדיק את הגבלת העיסוק של העובד אצל מעסיק אחר, למשך תקופה מסוימת ואת דרישתו של המעסיק להשבת כספי ההכשרה במקרה שהעובד הפר את התחייבותו. לעומת זאת, אם העובד רכש את ההכשרה במהלך עבודתו הרגילה או על חשבונו ובזמנו הפנוי, אין המעסיק הקודם רשאי להגבילו בשימוש שיעשה בה.
דוגמה
אם העובד קיבל תמורה מיוחדת מהמעסיק (למשל: תוספת שכר, שיפור תנאי העבודה וכיו"ב) עבור התחייבות מצדו שלא לעבוד אצל מעסיק אחר, ייטה בית הדין לעבודה לאשר את הסעיף המגביל את העובד לעבוד אצל מעסיק אחר בתחום מסוים ולתקופה מסוימת.
  • למרות זאת בית הדין לעבודה עשוי לקבוע כי סעיף בחוזה עבודה, שבו מתחייב העובד שלא לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית, לא יהיה תקף, וזאת אם הסעיף לא עורך איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.
דוגמה
בית הדין לעבודה קבע בעבר כי מי שמעסיק עובד בהיקף מצומצם ולמרות זאת מסרב לבחון את אפשרות העסקתו במקביל אצל מעסיק נוסף, נוהג בחוסר תום לב. במקרה כזה רשאי העובד לעבוד גם אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית למרות הסעיף בחוזה שבו התחייב להימנע מכך.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. עובד רשאי לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית, כל עוד העסקה זו אינה פוגעת בעבודתו הנוכחית, אינה כרוכה בניגוד עניינים או בפגיעה בסוד מסחרי, ואינה עומדת בסתירה לחבות האמון וחובת תום הלב שיש לו כלפי מעסיקו.
  • סעיף בחוזה עבודה אשר מגביל שלא כדין את זכותו של העובד לעבוד במקביל אצל מעסיק אחר, אינו ניתן לאכיפה, וזכותו של העובד שלא לקיים את אותו סעיף.
  • אם המעסיק פונה לבית הדין לעבודה על מנת לאכוף את הסעיף ולמנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר או לתבוע מהעובד פיצויים בשל הפרת התחייבותו, אזי העובד יצטרך לשכנע את בית הדין שהסעיף אינו חוקי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים