לחברת ביטוח המבטחת עובד זר אסור להעביר למעסיקו של העובד מידע רפואי אודות העובד, אלא בהסכמת העובד בלבד
לחברת הביטוח אסור לפנות למעסיק לצורך קבלת מידע רפואי אודות העובד הזר, אלא אם מדובר במקרה חירום


חברת ביטוח, המבטחת עובד זר, חבה כלפיו בסודיות רפואית ואינה רשאית להעביר מידע אודות מצבו הרפואי.

  • חברת ביטוח, המבטחת עובד זר, אינה רשאית להעביר מידע רפואי אודות העובד הזר למעסיקו של העובד, או לכל גורם הקשור להעסקת העובד, כגון הלשכות הפרטיות.
  • חברת הביטוח רשאית לקבל הסכמה מדעת מאת העובד הזר לצורך העברת מידע רפואי אודותיו למעסיק או לגורם הקשור להעסקתו. הסכמה כזו אינה יכולה להיות כללית וגורפת (כגון כתב ויתור על סודיות רפואית), ויש לקבל אותה מחדש עבור כל מקרה ומקרה בו מבוקש להעביר מידע למעסיק.
  • בנוסף, חברת ביטוח לא תפנה למעסיק של עובד זר כדי לקבל מידע רפואי אודותיו, אלא במצבי חירום בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים