הקדמה:

אסור לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת בהריון, אלא בהיתר מאת משרד העבודה
האיסור חל לגבי עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למרות זאת, במקרים שיפורטו להלן מותר לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של אישה בהריון
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק עבודת נשים

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובדת בהריון שעבדה אצלו או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים, אלא בהיתר מאת משרד העבודה.

  • מעסיק המעוניין לפעול כאמור, צריך להגיש בקשה להיתר לשר העבודה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפגיעה אינה קשורה להריון.
  • למרות זאת, במקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של העובדת:
  1. העובדת ביקשה להפחית את היקף משרתה בשל מצבה הרפואי;
  2. הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי;
  3. מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

  • כלל ציבור הנשים העובדות, שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • אם מעסיק פגע בשכרה של עובדת בהריון ללא היתר, העובדת רשאית לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע. לשם כך יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים