אסור לפרסם מודעת "דרושים" שיש בה משום אפליה אסורה של אנשים מוגבלויות
במקרה של פרסום מודעת "דרושים" בניגוד לחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


למעסיק או כל אדם הזקוק לעובד אסור לפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית שיש בה משום אפליה אסורה של אנשים מוגבלויות.

  • האיסור לא חל על מקרים שבהם האפליה מתחייבת מאופי העבודה או המשרה.

מי זכאי?

  • איסור זה חל על כל מעסיק ועל כל אדם המפרסם הצעת עבודה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות היא אוטומטית.
  • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • החוק אוסר על מעסיק להפלות אדם עם מוגבלות ומחייב התייחסות שוויונית כלפיו כבר בשלב הקבלה לעבודה. חובה זו כוללת ביצוע התאמות בתהליך איתור, מיון וגיוס העובדים, למשל במבחני המיון למשרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים