הקדמה:

אסור לפרסם מודעת "דרושים" שיש בה משום אפליה אסורה של אנשים מוגבלויות
במקרה של פרסום מודעת "דרושים" בניגוד לחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


מי זכאי?

  • איסור זה חל על כל מעביד ועל כל אדם המפרסם הצעת עבודה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות היא אוטומטית.
  • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • החוק אוסר על מעסיק להפלות אדם עם מוגבלות ומחייב התייחסות שוויונית כלפיו כבר בשלב הקבלה לעבודה. חובה זו כוללת ביצוע התאמות בתהליך איתור, מיון וגיוס העובדים, למשל במבחני המיון למשרה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים