בסיום העבודה, מעסיק חייב לתת לעובדו אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעסיק (מכתב סיום העסקה)
המעסיק מחויב לתת את האישור בלא קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר
מעסיק שלא מסר אישור על סיום ההעסקה עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום 7 ימים מיום שהעובד דרש בכתב לקבל את האישור (לפי המוקדם מביניהם), צפוי לקנס
במקרה שהמעסיק מפר את חובתו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


על-פי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, בסיום תקופת ההעסקה של עובד אצל מעסיק, המעסיק חייב לתת לעובד אישור בכתב המפרט את מועד תחילתם ומועד סיומם יחסי העובד-מעסיק ביניהם (מכתב סיום העסקה).

מי זכאי?

  • כל עובד המסיים את עבודתו אצל מעסיק.

תהליך מימוש הזכות

  • האישור אמור להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, בתוך 14 יום מיום העבודה האחרון של העובד.
  • במקרה שהעובד מעוניין לקבל את האישור מוקדם יותר, עליו לבקש זאת מהמעסיק בכתב, ובמקרה כזה על המעסיק לספק את האישור בתוך 7 ימים מיום דרישת העובד.
  • במקרה שהמעסיק מפר את חובתו לספק את האישור, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים