על מעסיק להחזיר עובדת לאחר חופשת לידה לאותה עבודה ובאותם תנאים
מעסיק אשר אינו מאפשר לעובדת אשר חזרה מחופשת לידה לחזור לאותה עבודה ובאותם תנאים, ייחשב כמי שפיטר את העובדת בתקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה בהם מוגנת העובדת מפני פיטורים
בית הדין עשוי לחייב את המעסיק בתשלום שכר עבור תקופה זו (60 יום) בנוסף לדמי הודעה מוקדמת לפיטורים ופיצויי פיטורים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:דמש (י-ם) 20983-09-10‏ ‏
תאריך:16.05.2012
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובדת (התובעת), עבדה כאופטומטריסטית בסניף המעסיקה (הנתבעת) בפסגת זאב.
 • העובדת נעדרה מהעבודה בשל שמירת היריון ובשל חופשת לידה אשר הסתיימה ביום 25.12.2009.
 • משהודיעה העובדת על כוונתה לחזור לעבודה לאחר תום חופשת הלידה, הודיעה לה המעסיקה כי בסניף פסגת זאב כבר לא צריכים אותה ועליה לעבור לעבוד בסניף גילה.
 • העובדת סרבה לעבור לסניף גילה שכן היה עליה לנסוע לסניף זה בשני אוטובוסים, בעוד שהסניף בפסגת זאב קרוב לביתה, מרחק של כ-10 דקות הליכה.
 • העובדת שלחה למעסיקה מכתב לפיו נוכח הרעת תנאי עבודתה היא רואה עצמה כמפוטרת ועל כן על המעסיקה לשלם את זכויותיה כחוק.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים קובע שאסור לפטר או לתת הודעה מוקדמת לפיטורים לעובדת השוהה בחופשת לידה ובמשך 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.
 • סעיף 9א(א) לחוק קובע איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד הנמצא/ת בחופשת לידה ולאחריה במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה.
 • מסעיפי החוק עולה שכוונת המחוקק אינה רק למנוע את פיטוריה של העובדת בתקופת ההיריון ולאחריה, אלא גם להבטיח את שובה לאחר חופשת הלידה לאותה עבודה ולאותם תנאים שהיו לה לפני צאתה לחופשת הלידה.
 • השבתה של העובדת לעבודה בתנאים שונים מאלה שעל פיהם עבדה לפני הלידה אינם מאפשרים את חזרתה לעבודה, ומהווים פיטורים למעשה. כך מסוכלת תכלית החקיקה שנועדה למנוע פיטורי עובדת בזמן ההיריון או בתקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה, ונפגעת זכותה של האישה לשוויון הזדמנויות בעבודה, בשל היעדר יכולת להשתלב בשוק העבודה.
 • משהוכח כי המעסיקה לא אפשרה לעובדת לחזור לעבודתה הקודמת כאשר נסתיימה חופשת הלידה, יש לראות את העובדת כמי שפוטרה מעבודתה בתקופה המוגנת ובניגוד להוראות החוק.
 • לאור קביעת בית הדין כי העובדת פוטרה בתקופה המוגנת של 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, הרי שהיא זכאית לתשלום שכר עבור התקופה המוגנת של 60 יום, לדמי הודעה מוקדמת לפיטורים ולפיצויי פיטורים.

משמעות

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים