הקדמה:

אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת במשך חופשת הלידה ובמהלך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
מעסיק שמפר הוראה זו צפוי להטלת עיצום כספי
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
סעיף זה אינו מגן על פגיעה זמנית בהיקף משרה לפי בקשת העובדת בשל מצבה הרפואי, ואינו מגן על פגיעה בהכנסה מכוח הסכם קיבוצי ועל פגיעה בהכנסה אשר משולמת בהתאם לתפוקה, אם תפוקת העובדת ירדה מסיבות אשר אינן תלויות במעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק עבודת נשים

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובד/ת במהלך חופשת הלידה ובמשך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה.

  • במקרה שהמעביד רוצה לפגוע בשכר של עובד/ת בחופשת לידה או לאחר תום חופשת הלידה כאמור, עליו להגיש בקשה להיתר לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפגיעה בשכר אינה קשורה ללידה ולחופשת הלידה.

מי זכאי?

  • עובדת או עובד במהלך חופשת לידה ובמשך 60 יום מתום חזרתם מחופשת הלידה על פי דין

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • אם המעסיק מפר הוראה זו, ניתן לנקוט נגדו בצעדים הבאים:

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים