סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם זכאים להיבחן במועד נוסף בחלק ממוסדות הלימוד
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות בכל מוסד


סטודנטים הורים שבני זוגם שירתו במילואים, זכאים, במקרים הבאים, להיבחן במועד נוסף בגין כל מועד בחינה שהפסידו:

 • סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 • סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים לפי אחד מפרקי הזמן הבאים:
  • 21 ימים במצטבר לפחות במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות
  • 10 ימים רצופים לפחות במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות
  • 10 ימים במצטבר לפחות בתקופת הבחינות
  • שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9) או על פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, לתקופה של 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.
 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים באחד המועדים הבאים, לפי בחירת הסטודנט:
  • בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס
  • במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה
  • במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט
 • בכל מקרה, מועד הבחינה הנוסף יתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה.

מי זכאי

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות