הקדמה:

סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם זכאים להיבחן במועד נוסף בחלק ממוסדות הלימוד
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות בכל מוסד


סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם, זכאים להיבחן במועד נוסף אחר בגין כל מועד בחינה שהפסידו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות