הקדמה:

סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם עשויים להיות זכאים להיבחן במועד נוסף בחלק ממוסדות הלימוד
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות בכל מוסדסטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימוד, אשר נעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם, עשויים להיות זכאים להיבחן במועד נוסף אחר בגין כל מועד בחינה שהפסידו.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחד לפחות, שגילו אינו עולה על 14, ושבני זוגם משרתים במילואים.
  • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.
  • מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן לסטודנטים שהות להתכונן לבחינה.
  • סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיו רשאים הסטודנטים לגשת בכל קורס לא יעלה על שניים.
  • סטודנטים הזכאים למועד בחינה נוסף עקב שירות מילואים, יוכלו לבחור שלא להיבחן במועד הנוסף, אלא רק בשני מועדי הבחינה הרגילים.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לפנות לדיקנט הסטודנטים במוסד. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות