הקדמה:

סטודנטים שנעדרו ממועד בחינה בסמוך לקבלת ילד והפיכתם להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) זכאים להיבחן במועד מיוחד, בהתאם לתנאים
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים שהפכו להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) ונעדרו מבחינה בסמוך לקבלת הילד זכאים להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד) במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות