סטודנטים שנעדרו ממועד בחינה בסמוך לקבלת ילד והפיכתם להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) זכאים להיבחן במועד מיוחד, בהתאם לתנאים
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים שהפכו להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) ונעדרו מבחינה בסמוך לקבלת הילד זכאים להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד) במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות