הקדמה:

החל מינואר 2017 תיפתח תוכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים שבמסגרתה המוסד לביטוח לאומי יפקיד מדי חודש 51 ש"ח עבור הזכאים וההורים רשאים להוסיף 51 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים
מי שמעוניין שכספו יושקע באפיקים התואמים את השריעה האיסלאמית יכול להודיע על בחירתו במסלול "שריעה", הקיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתוכנית
במקרה שההורים לא יודיעו על בחירתם במסלול כלשהו, ובפרט במסלול "שריעה", כספי החיסכון יופקדו באחד ממסלולי ברירת המחדל של התוכנית ולא במסלול "שריעה"


ניתן לחסוך את הכספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" במסלול התואם את השריעה האיסלאמית.

 • מסלול שריעה קיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתוכנית.
 • במסלולי החיסכון הבנקאי לא קיימים מסלולי שריעה.
טיפ
הערך מתרכז במי שבוחר במסלול חיסכון על פי השריעה האיסלאמית אבל מומלץ לקרוא גם את המידע הכללי על התוכנית

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תהליך מימוש הזכות

החיסכון הבסיסי מטעם ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר באופן אוטומטי מדי חודש 51 ש"ח לחשבון חיסכון בבנק או לקופת גמל (בהתאם לבחירת ההורים).
  • מוזמנים לבדוק את חישוב הסכום שיופקד בחיסכון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016, הועברו גם סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו.
 • לילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך התקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 (כולל) נפתחה ב-2017 תוכנית חיסכון שאליה הופקדו הכספים (גם אם מדובר בזכאות של חודש אחד) עבור החודשים שבהם היה הילד מתחת לגיל 18 במהלך התקופה, ובנוסף הופקד לתוכה מענק המשיכה הראשון של גיל 18.

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יוכלו לבחור את אפיק החיסכון של הכספים המופקדים מבין כמה אפשרויות.
 • ההורים יידרשו להודיע על בחירתם בתוך 6 חודשים מיום הלידה. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • בחירת אפיק החיסכון תיעשה במספר אופנים:
  • רישום מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • רישום באמצעות טופס למילוי ידני מאתר המוסד לביטוח לאומי
   • לצורך ההדפסה נדרשים מס' ת"ז של אחד ההורים ותאריך ההנפקה שלה.
   • אחרי שההורים ידפיסו את הטופס, עליהם למלא את הפרטים ולחתום.
   • רצוי מאוד להשאיר פרטי דוא"ל וטלפון נייד לצורך קבלת הודעות.
   • את הטופס ניתן לשלוח בפקס למספר שמוצג בתחתית הטופס או במכתב לכתובת שמצוינת שם.
 • במקרה שההורים לא יבחרו באפיק חיסכון בתוך 6 חודשים מיום לידת התינוק, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט, או בחשבון בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. ראו פירוט בהמשך.
טיפ
תוכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. זיכרו שברוב המסלולים, אך לא בכולם, ניתן לשנות את ההחלטה בהמשך.

הגדלת החיסכון ע"י תוספת 51 ש"ח ע"י המשפחה

 • להורים ישנה אופציה להוסיף עוד 51 ש"ח לחודש שירדו מקצבת הילדים.
 • לא ניתן להפעיל את האופציה אם להורה מקוזזת קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי.
 • בכל זמן ניתן להוסיף או לבטל את תוספת ה- 51 ש"ח כחלק מהרישום באתר המוסד לביטוח לאומי.

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
  • לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים (והיא מזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי כפי שיוסבר להלן).
  • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
  • למשקיעים בקופות גמל בלבד - השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אולם החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון. במסלול קופות גמל ניתן להשאיר את הכספי בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים אם הכספים יימשכו בצורת קצבה חודשית במקום משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהצטבר בתוכנית.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני 01.01.2017 יהיו זכאים בגיל 18 למענק בסכום של 510 ש"ח, שיתווסף לכספי החיסכון. מי שהגיעו לגיל 18 בין מאי 2015 לדצמבר 2016 יקבלו את המענק שיתווסף על הסכום הרטרואקטיבי שהופקד עבורם.
 • ילדים שיוולדו אחרי 01.01.2017 יהיו זכאים למענק בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 3 ומענק נוסף בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק של גיל 18 המשולם למי שנולדו לפני ה-01.01.2017.
 • במקרים חריגים של משיכה מוקדמת בשל מצב רפואי, ישולמו המענקים בעת משיכת מלוא הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • חוסך שלא ימשוך את הכספים לפני גיל 21, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק נוסף על סך 510 ש"ח בגיל 21.

מה יקרה כאשר המשפחה לא נוקטת שום פעולה?

 • לילדים שייוולדו החל מ-1.1.2017 ואילך (והם אינם עולים חדשים או תושבים חוזרים), שהוריהם לא יבחרו היכן ינוהל החיסכון שלהם בתוך 6 חודשים מיום הלידה:
 • אם הילד הוא לא ילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.
 • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או במקרה שההורים לא ביצעו בחירה לילד שנולד לפניו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט.
הערת עריכה
בחוזר של ביטוח לאומי כתוב שהם יופקדו לקופת הגמל שאליה הופקדו הכספים של הילד שנולד לפניו. כלומר הם לא יופקדו לקופת גמל "אקראית". כמו כן מתעוררת שאלה היפותטית מה קורה אם הילד שלפניו הוא 16 והופקדו לו כספים לתוכנית חיסכון בבנק? נראה לי שבמקרה הזה תיבחר קופת גמל אקראית.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:16, 24 בדצמבר 2016 (IST)

עולים חדשים ותושבים חוזרים

 • אם הילד הוא עולה חדש או תושב חוזר, על ההורים להודיע למוסד לביטוח לאומי על בחירתם תוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם תוך 180 יום, תיפתח לכל אחד מהילדים של המשפחה תוכנית חיסכון בקופת גמל שתיבחר באופן אקראי באחת מקופות הגמל שנבחרו.
 • התוכנית תיפתח במסלול עם סיכון מועט, ותיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים רשאים להחליף ולשנות הן את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל אחרת) והן את מסלול החיסכון באותה קופה, אולם לא יוכלו לעבור לחיסכון בנקאי.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • לפני משיכת הכספים ינוכו מהרווחים מס בשיעור 25% מהרווח הנומינלי (אם יהיה כזה).