בחירת מסלול "שריעה" (מסלול חיסכון לפי כללי השריעה האיסלאמית) בתכנית "חיסכון לכל ילד" (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מינואר 2017 תיפתח תכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים שבמסגרתה המוסד לביטוח לאומי יפקיד מדי חודש 50 ש"ח עבור הזכאים וההורים רשאים להוסיף 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים
מי שמעוניין שכספו יושקע באפיקים התואמים את השריעה האיסלאמית יכול להודיע על בחירתו במסלול "שריעה", הקיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתכנית
במקרה שההורים לא יודיעו על בחירתם במסלול כלשהו, ובפרט במסלול "שריעה", כספי החיסכון יופקדו באחד ממסלולי ברירת המחדל של התכנית ולא במסלול "שריעה"
לשאלות ולרישום למי שאין לו אינטרנט ניתן לפנות למוקד טלפוני ארצי 2637* או 02-5393700

ניתן לחסוך את הכספים בתכנית "חיסכון לכל ילד" במסלול התואם את השריעה האיסלאמית.

 • מסלול שריעה קיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתכנית.
 • במסלולי החיסכון הבנקאי לא קיימים מסלולי שריעה.
טיפ
הערך מתרכז במי שבוחר במסלול חיסכון על פי השריעה האיסלאמית אבל מומלץ לקרוא גם את המידע הכללי על התכנית

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תהליך מימוש הזכות

החיסכון הבסיסי מטעם ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר באופן אוטומטי מדי חודש 50 ש"ח לחשבון חיסכון בבנק או לקופת גמל (בהתאם לבחירת ההורים).
  • מוזמנים לבדוק את חישוב הסכום שיופקד בחיסכון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016, יועברו גם סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו (מי שקיבל קצבת ילדים במשך כל 20 החודשים הללו, יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ש"ח - 50 ש"ח כפול 20).​
 • הסכום הרטרואקטיבי יופקד לתכנית החיסכון במספר תשלומים, כאשר בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:
  • בינואר 2017 יופקדו 100 ש"ח לזכאים.
  • בפברואר 2017 יופקדו 400 ש"ח לזכאים.
  • בהמשך יפורסמו מועדי התשלומים של יתרת הסכומים הרטרואקטיביים.
 • לילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך התקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 (כולל) תיפתח ב-2017 תכנית חיסכון שאליה יופקדו הכספים (גם אם מדובר בזכאות של חודש אחד) אליה יופקדו הכספים עבור החודשים שבהם היה הילד מתחת לגיל 18 במהלך התקופה, ובנוסף יופקד לתוכה מענק המשיכה הראשון של גיל 18.

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יוכלו לבחור את אפיק החיסכון של הכספים המופקדים מבין כמה אפשרויות.
 • במהלך נובמבר 2016, המוסד לביטוח לאומי שלח להורים הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם ההורים יוכלו לבחור את הגוף החוסך ואת המסלול שבו הם רוצים לנהל את החיסכון.
 • על ההורים להודיע על בחירתם לכל המאוחר עד סוף חודש מאי 2017. (הורים לתינוק שנולד ב-2017 ואילך יידרשו להודיע על בחירתם תוך 6 חודשים מיום הלידה) ההורה שיודיע על כך הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • בחירת אפיק החיסכון תיעשה במספר אופנים:
  • רישום מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • רישום באמצעות טופס למילוי ידני מאתר המוסד לביטוח לאומי
   • לצורך ההדפסה נדרשים מס' ת"ז של אחד ההורים ותאריך ההנפקה שלה.
   • אחרי שההורים ידפיסו את הטופס, עליהם למלא את הפרטים ולחתום.
   • רצוי מאוד להשאיר פרטי דוא"ל וטלפון נייד לצורך קבלת הודעות.
   • את הטופס ניתן לשלוח בפקס למספר שמוצג בתחתית הטופס או במכתב לכתובת שמצוינת שם.
 • מי שאין לו אינטרנט יכול לפנות למוקד טלפוני ארצי 2637* או 02-5393700.
 • במקרה שההורים לא יבחרו באפיק חיסכון עד סוף מאי 2017 (או תוך 6 חודשים מיום לידת התינוק אם הוא נולד ב-2017 ואילך), כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט, או בחשבון בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. ראו פירוט בהמשך.
טיפ
תכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. זיכרו שברוב המסלולים, אך לא בכולם, ניתן לשנות את ההחלטה בהמשך.

הגדלת החיסכון ע"י תוספת 50 ש"ח ע"י המשפחה

 • להורים ישנה אופציה להוסיף עוד 50 ש"ח לחודש שירדו מקצבת הילדים.
 • לא ניתן להפעיל את האופציה במקרה שלהורה מקוזזת קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי.
 • בכל זמן ניתן להוסיף או לבטל את התוספת של 50 ש"ח כחלק מהרישום באתר המוסד לביטוח לאומי.

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
  • לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים (והיא מזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי כפי שיוסבר להלן).
  • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
  • למשקיעים בקופות גמל בלבד - השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אולם החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון. במסלול קופות גמל ניתן להשאיר את הכספי בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים אם הכספים יימשכו בצורת קצבה חודשית במקום משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהצטבר בתכנית.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני ה-01.01.2017 יהיו זכאים בגיל 18 למענק בסכום של 500 ש"ח, שיתווסף לכספי החיסכון. מי שהגיעו לגיל 18 בין מאי 2015 לדצמבר 2016 יקבלו את המענק שיתווסף על הסכום הרטרואקטיבי שהופקד עבורם.
 • ילדים שיוולדו אחרי ה- 01.01.2017 יהיו זכאים למענק בסכום של 250 ש"ח בהגיעם לגיל 3 ומענק נוסף בסכום של 250 ש"ח בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק של גיל 18 המשולם למי שנולדו לפני ה-01.01.2017.
 • במקרים חריגים של משיכה מוקדמת בשל מצב רפואי, ישולמו המענקים בעת משיכת מלוא הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • חוסך שלא ימשוך את הכספים לפני גיל 21, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק נוסף על סך 500 ש"ח בגיל 21.

מה יקרה כאשר המשפחה לא נוקטת שום פעולה?

ילדים שנולדו עד 31.12.2016

 • לילדים שנולדו עד 31.12.2016 (והם אינם עולים חדשים או תושבים חוזרים), שהוריהם לא יודיעו על בחירתם עד סוף חודש מאי 2017:
 • אם הילד מתחת לגיל 15:
  • כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט.
  • אם יש להורים כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.
  • שימו לב שבמסלול של קופות גמל ניתן לבצע שינוי תכנית בכל זמן שתרצו. ראו פירוט בהמשך.
 • אם הילד מעל גיל 15:
  • הכספים יופקדו לבנק שבו נמצא חשבון העו"ש שאליו מועברת קצבת הילדים החודשית, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18.
  • אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח המוסד לביטוח לאומי חיסכון לילד בבנק אחר שייבחר בצורה אקראית, מבין הבנקים ששותפים לתכנית.
  • אם יש להורים כמה ילדים מעל גיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.
דוגמה
 • למשפחה מסוימת 4 ילדים:
  • הבן הראשון יליד 05.01.2000 ( בינואר 2017 הוא בן 17 פחות מספר ימים)
  • הבן השני יליד 05.05.2001 (בינואר 2017 הוא בן 15 ו-7 חודשים)
  • הבת השלישית ילידת 09.09.2009 (בינואר 2017 היא 7 ו-4 חודשים)
  • הבת הרביעית ילידת 07.08.2014 (בינואר 2017 היא בת שנתיים ו-5 חודשים)
 • ההורה שמקבל את קצבת הילדים יכול לבחור היכן ינוהל החיסכון, ולהודיע על כך עד ולהודיע על בחירתו עד 01.06.2017.
 • אם ההורה לא יודיע על בחירותו עד המועד הנ"ל, יפקדו הכספים לעל פי ברירת המחדל שנקבעה:
  • לשני הבנים (מעל גיל 15) יופקדו הכספים בתכנית חיסכון בבנק שאליו משולמת קצבת הילדים, במסלול ריבית "קבועה לא צמודה" ללא תחנות יציאה עד גיל 18.
  • לשתי הבנות יופקדו הכספים באחת מקופות הגמל במסלול עם סיכון מועט.

ילדים שייוולדו החל מ- 1.1.2017

 • לילדים שייוולדו החל מ-1.1.2017 ואילך (והם אינם עולים חדשים או תושבים חוזרים), שהוריהם לא יבחרו היכן ינוהל החיסכון שלהם בתוך 6 חודשים מיום הלידה:
 • אם הילד הוא לא ילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.
 • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או במקרה שההורים לא ביצעו בחירה לילד שנולד לפניו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט.
הערת עריכה
בחוזר של ביטוח לאומי כתוב שהם יופקדו לקופת הגמל שאליה הופקדו הכספים של הילד שנולד לפניו. כלומר הם לא יופקדו לקופת גמל "אקראית". כמו כן מתעוררת שאלה היפותטית מה קורה אם הילד שלפניו הוא 16 והופקדו לו כספים לתכנית חיסכון בבנק? נראה לי שבמקרה הזה תיבחר קופת גמל אקראית.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:16, 24 בדצמבר 2016 (IST)

עולים חדשים ותושבים חוזרים

 • כאשר הילד הוא עולה חדש או תושב חוזר, על ההורים להודיע למוסד לביטוח לאומי על בחירתם תוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם תוך 180 יום, תיפתח לכל אחד מהילדים של המשפחה תכנית חיסכון בקופת גמל שתיבחר באופן אקראי באחת מקופות הגמל שנבחרו.
 • התכנית תיפתח במסלול עם סיכון מועט, ותיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים רשאים להחליף ולשנות הן את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל אחרת) והן את מסלול החיסכון באותה קופה, אולם לא יוכלו לעבור לחיסכון בנקאי.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".


חשוב לדעת

 • לפני משיכת הכספים ינוכו מהרווחים מס בשיעור 25% מהרווח הנומינלי (אם יהיה כזה).


מידע זה עשוי לעניין אותך