מבוטחים בביטוח פנסיוני וחוסכים בקרן השתלמות וכן מעסיקים המבצעים הפרשות לביטוח פנסיוני עבור עובדיהם, יכולים לבצע פעולות בחשבונות הפנסיוניים באמצעות המסלקה הפנסיונית
ניתן לבצע בין היתר מעבר מסלול השקעה, מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים, עדכון פרטים אישיים, הפקדות מעסיקים לביטוח הפנסיוני של העובדים, דיווח של מעסיקים ועוד
השירות כרוך בתשלום
למידע נוסף ראו מידע למעסיק באתר המסלקה הפנסיונית
למידע נוסף ראו מידע לחוסך באתר המסלקה הפנסיונית


ראו גם

פרטים

ארגון מפעיל:המסלקה הפנסיונית - swiftness
זמין בשפות:עברית
עלות:השירות כרוך בתשלום (ראו מחירון)
תחום ראשי:פנסיה וחיסכון ארוך טווח
תחום משני:חובת ביטוח פנסיוני לעובדים, קרן השתלמות

המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, היא שירות אינטרנטי המאפשר ביצוע פעולות בחסכונות הפנסיוניים השונים כולל בקרן השתלמות.

פעולות שניתן לבצע באמצעות המסלקה

 • באמצעות המסלקה מניתן לבצע בין היתר את הפעולות הבאות:
  • עדכון פרטים אישיים
  • ביטול יפוי כוח
  • ביצוע פעולות (העברת כספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר, או שינוי מלול החיסכון במוצר מסוים)
  • משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני (למשל משיכת כספי פיצויים לאחר הפסקת העבודה)
 • מעסיקים יכולים לבצע באמצעות המסלקה את הפעולות הדרושות לצורך עמידתם בדרישות החוק, בכל הנוגע להפקדות הפנסיוניות וקרנות ההשתלמות עבור עובדיהם, כגון: הפקדת כספים לטובת חוסך, כולל העברת רשימות נלוות המסבירות כיצד יש לחלק את הסכום בין כל החוסכים השונים ודיווחים מקוונים אחרים, שבהם מחויב המעסיק בעת העברת התשלום.

סוגי המידע שניתן לקבל במסלקה

 • מלבד ביצוע פעולות ניתן לקבל באמצעות המסלקה מידע למעסיקים ולחוסכים.
 • מעסיקים יכולים לקבל מידע על כל הפעולות שביצעו ועל הנתונים שהזינו למערכת.
 • כל אזרח יכול לקבל באמצעות המסלקה, בין היתר, את סוגי המידע הבאים:
  • מידע על כלל המוצרים הפנסיוניים שלו המתנהלים בכל הגופים בארץ
  • מידע על המוצרים הפנסיוניים שלו המתנהלים בגוף מסוים
  • מידע על על מוצר פנסיוני מסוים
  • מידע על יתרת כספי הפיצויים במופקדים לזכותו
 • למידע נוסף ראו מידע על החשבונות הפנסיוניים וקרנות השתלמות באמצעות המסלקה הפנסיונית

נותני השירות

 • השירות ניתן באמצעות חברת סוויפטנס, אשר זכתה במכרז מטעם המדינה להקמה ותפעול של "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית".
 • המסלקה הפנסיונית פועלת בפיקוח משרד האוצר.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

 • השירות ניתן באמצעות המסלקה הפנסיונית המופעלת על ידי חברת סוויפטנס.
 • יש להיכנס לאתר המסלקה ולבצע הליך רישום.
 • מעסיקים יידרשו גם להשתמש בכרטיס חכם שיונפק להם.

עלות השירות