כל אדם רשאי בכל עת להחליף ולשנות את אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני
מומלץ להיעזר באיש מקצוע לצורך יעוץ באשר למסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולנתוניו של החוסך
ניתן לבצע את המעבר בין מסלולי ההשקעה באמצעות המסלקה הפנסיונית
החלפת מסלול ההשקעה עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי של המבוטח, ומומלץ לברר זאת לפני ביצוע המעבר
למידע נוסף ראו איך מנהלים את החיסכון לפנסיה? באתר "האוצר שלי" של משרד האוצר


כל אדם רשאי בכל עת להחליף ולשנות את מסלול ההשקעה שבו יושקעו הכספים המופרשים לחיסכון הפנסיוני שלו.

 • בגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים ברמת הסיכון (למשל, השקעה במניות לעומת השקעה באג"ח ממשלתי) וכן במתן משקל שונה לרכיבים השונים של הביטוח הפנסיוני (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך) וכיו"ב.
 • כל אדם רשאי לבחור את מסלול ההשקעה שבו יושקעו הכספים המופרשים לביטוח הפנסיוני שלו, בהתאם לצרכיו.
 • המסלולים נבדלים זה מזה גם בגובה דמי הניהול.
 • ניתן להתייעץ עם אנשי מקצוע, כגון יועץ פנסיוני, לפני בחירת המסלול.
 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד להחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל המסלול שבו בחר העובד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל הגוף הפנסיוני שאצלו מנוהלים כספי הביטוח הפנסיוני ולבקש לעבור למסלול אחר.
 • מבוטח יידרש למלא טפסים ובהם לציין את המסלול שאליו הוא רוצה לעבור.
 • ניתן לבצע את המעבר ישירות מול הגוף הפנסיוני או באמצעות סוכן פנסיוני.
 • ניתן לבצע את המעבר בין מסלולי ההשקעה באמצעות המסלקה הפנסיונית.

חשוב לדעת

 • מומלץ לוודא כי בעת מעבר ממסלול אחד למסלול אחר לא נפגעות זכויות פנסיוניות שנצברו.
דוגמה
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.