הקדמה:

חייב בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים (מי שהוא חייב להם)
ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר חוב אם החייב נמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון (פושט רגל)
את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום והעתק ממנה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון
למידע נוסף ראו הליך חדלות פירעון לחייב יחיד שהחל בבקשה להסדר באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח
הערת עריכה
בגוב לא מצוין, עדיין, איך מגישים בפועל, מקוון או ידני, מיוצג או לא, תשלום אגרה והאופן ושאר הפרוצדורה, אולי נמצא בתקנות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:05, 22 באוקטובר 2019 (IDT)

חייב, אשר נמצא או עלול להמצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר חוב (החזר חובות) עם נושיו (מי שהוא חייב להם).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.
הערת עריכה
מה התנאים? האם נמצא במצב חדלות פירעון (אם לא ניתן צו) או צפוי להיות, כמו בהגשת בקשה לקבלת צו? אגרה? התנאים להגשת הצו (מגורים, סכומים וכו')
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:37, 22 באוקטובר 2019 (IDT)

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לאישור הסדר החוב יש להגיש למזכירות בית-משפט השלום שנמצא באזור מגוריו של החייב או באזור עסקיו או באזור נכסיו.
 • מיד לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב לבית-המשפט, יש להגיש העתק מהבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי בטרם הגשת הבקשה.
טיפ
חייב שעומד בתנאים, עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, בית-המשפט יחליט האם להעביר את הצעת החייב לאישור הנושים.
 • אם בית-המשפט החליט להעביר את ההצעה לנושים, הוא ימנה "מנהל הסדר"- גורם מקצועי האחראי על ניהול הליך ההסדר.
 • לנושים עליהם החייב הצהיר בבקשה תישלח הודעה על כך שהחייב הגיש הצעה להסדר חוב.
 • מנהל ההסדר יקבע מועדים שבהם יתקיימו ישיבות לצורך הגעה להסדר חוב בהשתתפות החייב, הנושים ומייצגים מטעמם (אם הם מיוצגים) וכן יפרסם באתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון מודעה על קיום ישיבות ההסדר והמועד להגשת תביעות החוב.
 • מנהל ההסדר יקבע מי מהנושים יהיה זכאי להצביע בהצבעה על אישור הסדר החוב.

אישור ההסדר על ידי הנושים

 • מנהל ההסדר יקיים ישיבות בהתאם לסוג הנושים וסוג החובות כדי לנסח הצעה להסדר החובות.
 • ההצעה להסדר החובות תאושר על ידי הנושים אם יתקיימו שני תנאים הבאים:
  1. רוב הנושים שהצביעו באותה הישיבה תמכו בהצעת ההסדר.
  2. המצביעים שתמכו בהצעה, מהווים ביחד לפחות 75% מכלל כוחות ההצבעה באותה ישיבה.
 • בתום הישיבות, מנהל ההסדר ידווח לבית-המשפט על תוצאות הישיבה ויצרף את הפרוטוקול של הישיבה עם תוצאות ההצבעה.
 • בית-המשפט יקיים דיון בהצעה להסדר החוב ויחליט האם לאשר את ההסדר או לדחות אותו.
 • אם בית-המשפט אישר את ההסדר - על החייב יהיה לעמוד בתנאיו ובהסדר התשלומים שנקבע בו.
 • בסיום, לאחר שהחייב שילם את מלוא החוב לפי ההסדר, תוגש על ידי מנהל ההסדר או החייב הודעה לבית-המשפט על כך שהחייב עמד בתנאי ההסדר.
הערת עריכה
נגיד והוגשה בקשה להסדר חוב אחרי שניתן צו לפתיחת הליכים: קודם כל: באיזו תקופה הוא יכול להגיש את זה? גם אחרי מתן צו לשיקום כלכלי? ומה קורה מבחינת סיום ההליך? אם הוא עומד בתנאי ההסדר, אז בסופו הוא מקבל הפטר?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:36, 23 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
אם בית המשפט לא מאשר את הבקשה לאישור ההסדר? האם יש פרוצדורה של השלמת פרטים אם צריך? האם יש מועד להגשה אם יש ומועד למענה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:51, 22 באוקטובר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • את הבקשה לאישור הסדר חוב ניתן להגיש בכל שלב, כלומר, לפני מתן הצו או אחרי מתן הצו.
הערת עריכה
מה הפרוצדורה במקרה שאין הליך חדלות פירעון או בקשה לצו והחייב רוצה להגיע להסדר? הוא פשוט מגיש בקשה כזו לבית המשפט? מה קורה אחרי?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:24, 24 בנובמבר 2019 (IST)

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

הערת עריכה
יש תקנות או פרוצדורה כלשהי בכל הנוגע לישיבות הסדר או להסדר עצמו? מבחינת מועדים, מיקום, משך התקופה של ההסדר וההליכים?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:16, 23 באוקטובר 2019 (IDT)