חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו מאסר בתיק מזונות רשאי להגיש בקשה לביטול הצו
רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו אם החייב יצביע על טעמים המצדיקים זאת, או במקרה ששילם את החוב או נתן ערובה על-פי החלטת הרשם
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו, אם התקיימו התנאים לכך
אם הזוכה הגיש בקשה בכתב לביטול הצו, הרשם יבטל את הצו ללא שיקול דעת
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו מאסר בתיק מזונות רשאי להגיש בקשה לביטול הצו.

 • רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו
  • החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו
  • החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל
  • החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

ערעור

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו, אם התקיימו התנאים לכך.
 • הרשם יבטל את הצו גם במקרה שהזוכה הגיש בקשה בכתב.
 • משרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומים אזרחיים שונים, ביניהם תחום ההוצאה לפועל. למידע נוסף, ראו סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום ההוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים