חייב שמעוניין להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב לאחר שחלפה תקופת האזהרה, צריך להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר
הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטומטית במקרה כזה, והחייב צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים

חייב שמעוניין להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב לאחר שחלפה תקופת האזהרה (30 ימים מהמצאת האזהרה כדין), צריך להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לתביעה.

 • אם החייב לא יגיש בקשת להארכת מועד, לא תתקבל בקשתו להתנגד לתביעה.
 • בית המשפט, שאליו הועברה הבקשה להארכת מועד, רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, אם הוגשה בקשה כזו על-ידי החייב (גם אם טרם החליט בבקשה להארכת המועד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה נגדו תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל.
  2. חלפו 30 הימים (או תקופה אחרת הנקובה באזהרה) להגשת התנגדות, והוא לא הגיש התנגדות במהלך תקופה זו.
  3. הוא מעוניין להגיש התנגדות לתביעה לאחר שהסתיימה התקופה להגשת ההתנגדות.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יעביר הבקשה לבית משפט השלום שליד לשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה ההתנגדות לתביעה.
 • בית המשפט (ולא רשם ההוצאה לפועל) הוא זה שמוסמך לדון ולהחליט בבקשה להארכת מועד.

החלטת בית המשפט

 • אם בית המשפט יקבל את הבקשה להארכת מועד, הוא ידון בהתנגדות לביצוע שטר באותו אופן שבו הוא דן בהתנגדות שהוגשה במועד. למידע על הליך זה ראו התנגדות לביצוע שטר.
 • אם בית המשפט ידחה את הבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שהוא לא ידון בהתנגדות לביצוע שטר. במקרה כזה הזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, כאילו החייב לא הגיש כלל התנגדות.

ערעור

 • אם בית המשפט קיבל את הבקשה להארכת מועד, לא ניתן לערער על ההחלטה ישירות אלא יש לבקש רשות ערעור מבית המשפט שאליו יוגש הערעור.
 • אם בית המשפט דחה את הבקשה להארכת מועד, ניתן לערער ישירות לבית המשפט שמעל בית המשפט שנתן את ההחלטה.
 • מומלץ להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי לצורך קבלת מידע מפורט על הליך הערעור.

חשוב לדעת

 • הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי כאשר התנגדות מוגשת באיחור (בניגוד ל"התנגדות לתביעה על סכום קצוב" שמוגשת במועד). כלומר, הזוכה יכול להמשיך ולנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקולים, בקשות להטלת הגבלות, צווי הבאה ומאסר).
 • חייב המעוניין לעכב את ההליכים עד לסיום הדיון בהתנגדות שהגיש, צריך להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • הבקשה תועבר לבית המשפט השלום שאליו גם תועבר ההתנגדות עצמה.
 • במקרה שבית המשפט יורה על עיכוב הליכים, על החייב להודיע בכתב, בהקדם האפשרי, ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר עיכוב ההליכים.
 • אם בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים, יוכל הזוכה להמשיך לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון המתנהל בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות עצמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים