מי ששילם אגרה עבור שירות של הרשם לענייני ירושה ולא עשה באגרה שימוש, עשוי להיות זכאי להחזר כספי
כדי לקבל את ההחזר, יש להגיש בקשה לרשם ולצרף אישור על תשלום האגרה
ניתן להגיש בקשה מקוונת רק אם האגרה עליה מבקשים החזר שולמה בכרטיס אשראי
אם האגרה שולמה במזומן או אם כרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום פג תוקף, נגנב או בוטל יש להגיש בקשה ידנית
למידע נוסף ראו באתר הרשם לענייני ירושה
טפסים

במקרה ששולמה אגרה עבור אחד השירותים שניתנים על ידי הרשם לענייני ירושה ולא נעשה שימוש באגרה, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי של סכום האגרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי ששילם אגרה לרשם לענייני ירושה ולא נעשה שימוש באגרה.
דוגמה
 • אגרה ששולמה בטעות פעמיים עבור אותו שירות.
 • אגרה ששולמה בטעות עבור השירות הלא נכון.
 • אגרה ששולמה עבור שירות מסוים והמשלם התחרט לפני הגשת הבקשה לקבלת השירות.

למי ואיך פונים

הגשה מקוונת

שימו לב
 • ניתן להגיש בקשה מקוונת רק עבור אגרה ששולמה בכרטיס אשראי וההחזר יועבר רק לכרטיס האשראי שממנו בוצע התשלום.
 • אם כרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום פג תוקף, נגנב או בוטל יש להגיש בקשה ידנית (פירוט בהמשך).
 • יש להכנס לטופס הבקשה המקוון באתר שירות התשלומים הממשלתי ולמלא אותו בהתאם להנחיות.
 • בעת מילוי הטופס, יש לוודא כי:
  • נמסרים הפרטים של מי ששילם את האגרה באמצעות כרטיס האשראי שלו.
  • בתיבה "המשרד מולו התבצעה העסקה" יש לבחור ״משרד המשפטים – רשם הירושה – האפוטרופוס הכללי״.
  • בתיבה "צירוף אישור התשלום" יש לצרף את האישור שהתקבל בעת תשלום האגרה שעליה מבקשים לקבל החזר.
  • בתיבה "פירוט הבקשה":
   • מצוין מספר התיק אצל הרשם לענייני ירושה ואם לא נפתח תיק או לא בוצעה הפקדה, לציין זאת בתיבה.
   • מצוין מספר תעודת הזהות של מי שערך את הצוואה (המצווה) או של הנפטר.
 • הגשה ידנית

  • יש למלא את טופס הבקשה הידני בהתאם להנחיות המופיעות בו.
  • אם האגרה שולמה בדואר, יש לצרף לטופס הבקשה המלא והחתום את השובר המקורי וכן צילום המחאה או אישור על ניהול החשבון עם פרטי החשבון אליו ההחזר יועבר ולשלוח בדואר למחוז הרלוונטי.
  • אם האגרה שולמה בכרטיס אשראי, יש לצרף לטופס הבקשה המלא והחתום אישור על תשלום האגרה ולשלוח לדוא״ל .
   • אם כרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום פג תוקף, נגנב או בוטל, יש לצרף לבקשה צילום המחאה או אישור על ניהול החשבון.

  שלבי ההליך

  לאחר הגשה מקוונת

  • לאחר השליחה, תישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה הודעה המאשרת את השליחה.
  • אם הבקשה תאושר, ההחזר הכספי יועבר לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום בתוך מספר ימים מיום הגשת הבקשה ותישלח על כך הודעה לדוא"ל.
  • אם הבקשה לא אושרה, תישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה הודעה על כך.
  • במקרים הבאים הבקשה לקבלת ההחזר תטופל בתוך כחודש:
   • בקשה להחזר אגרה ששולמה למעלה משלוש שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
   • כאשר יש צורך בטיפול ידני בבקשה המקוונת.

  לאחר הגשה ידנית

  • אם הבקשה תאושר והאגרה שולמה ב:
   • כרטיס אשראי - ההחזר יועבר לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום בתוך חודש מיום הגשת הבקשה.
   • שובר בדואר - ההחזר יועבר לחשבון הבנק של המשלם.

  חשוב לדעת

  • יש למלא טופס נפרד עבור כל אגרה ששולמה. אי אפשר למלא טופס אחד עבור שתי אגרות, גם אם שתיהן קשורות לאותו תיק.
  • במקרה של תשלום כפול של אגרות, יש למלא טופס בקשה רק עבור האגרה שלא נעשה בה שימוש.
  • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע בטלפון *2416 (שלוחה 7) בימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00.
  ראו גם

  גורמים מסייעים