רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים אם לדעתו הדבר יסייע לביצוע פסק הדין או השטר, שבגינם נפתח תיק ההוצאה לפועל
חוק ההוצאה לפועל מאפשר מינוי כונס נכסים לנכס אחד בלבד של החייב ולא לכלל נכסיו של החייב
לפרטים נוספים ראו בקשה למינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

תקציר

אזהרה
ערך זה עוסק בכינוס נכסים ספציפיים לפי החלטת רשם ההוצאה לפועל. לכינוס כלל נכסיו של החייב בהחלטת בית משפט ראו צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל

רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם לדעתו יש צורך או תועלת בכך לצורך ביצוע פסק הדין או השטר, שבגינם נפתח תיק ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה המבקש מינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין, רכב או נכס אחר של החייב, לצורך מימושו או מכירתו.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • הבקשה תוגש ללשכה בה מתנהל התיק.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למינוי כונס/ת נכסים (טופס 224) ובו יש לבחור ב- X בפעולה המבוקשת:
  • בקשה מס' 131 -בקשה למינוי כונס על כלי רכב.
  • בקשה מס' 132 -בקשה למינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין (דירת מגורים, דירה אחרת, נכס מקרקעין אחר).
  • בקשה מס' 41 ("אחר") -בקשה למינוי כונס על נכס אחר - נכס שאינו רכב או מקרקעין.
 • מסמכים שיצורפו לבקשה

  מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה בהתאם לסוג הנכס לגביו מבוקש המינוי

  • משכון דירת מגורים:
   • נסח רישום או אישור זכויות עדכני מכל מרשמי הזכויות אשר הופקו לכל היותר 30 יום לפני הגשתו. ניתן לקבל נסח רישום שהופק באמצעות אתר האינטרנט, לפרטים ראו באתר משרד המשפטים.
   • אישור רשם משכונות / חברות / האגודות השיתופיות לפי מספר זיהוי החייב.
  • משכון רכב:
   • העתק רישיון רכב עדכני או אישור משרד הרישוי אודות פרטי הרכב ונתוני בעלות ומגבלות.
   • נתוני בעלות ומגבלות- ניתן להגיש אחת מהאפשרויות הבאות:
    • תדפיס עדכני ממשרד הרישוי "מערכת רכב: בעלות / שעבודים/ עיקולים/ מגבלות" אשר דבר השעבוד לטובת הזוכה וכן פרטי עיקולים וזכויות צדדי ג' נוספים, אם ישנם, יופיעו בו. ניתן להנפיק את התדפיס בעמדות הרשיומט הנמצאות בסניפי סופר-פארם ברחבי הארץ.
    • אישור פרטי בעלות ופרטי רכב - לבא-כוחו של הזוכה יש אפשרות לקבל זאת ממשרד הרישוי אף בלא צו.
    • פלט תוכנת מחשב מקושרת למשרד הרישוי ממנה ניתן לקבל פרטי תעודת זהות בעלים ופרטי רכב.
   • אישור רשם משכונות אודות תוצאות עיון מקוון עפ"י מספר רישוי. ניתן להגיש בקשה לעיון במשכון באתר רשם המשכונות.
  • לבקשה למינוי כונס נכסים בגין נכס שעוקל בתיק שאינו מסוג משכון, יש לצרף אישור רישום עיקול על הנכס.

  שלבי ההליך

  • הבקשה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל כדי לקבל החלטה האם למנות כונס בתיק.
  • הליך הכינוס כולו הינו בפיקוחו של רשם ההוצאה לפועל.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • כאשר ממונה כונס נכסים לדירה אשר ממושכנת במשכנתא לטובת הזוכה, קובע חוק ההוצאה לפועל הסדרים מיוחדים להסדרת החוב בידי החייב באופן שימנע את מכירת הדירה.
  • למידע נוסף ראו בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל.
  • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים