אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים זמני לנכסיו של חייב גם אם טרם ניתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב
עם מינוי כונס נכסים זמני, החייב אינו רשאי להעביר את נכסיו לאחרים בשום דרך
בית המשפט ימנה כונס נכסים זמני במקרים חריגים בלבד, כשהמינוי נחוץ להגנה על הנכסים של החייב מפני העברתם על ידי החייב


כאשר מוגשת בקשה לפשיטת רגל נגד אדם, רשאי בית המשפט למנות כונס נכסים זמני גם לפני שניתן צו כינוס נכסים לנכסיו של אותו אדם.

 • בית המשפט ימנה כונס נכסים זמני בשלב זה, אם יש צורך לעשות זאת כדי להגן על הנכסים של החייב מפני העברתם או מכירתם.
 • בית המשפט רשאי למנות כונס זמני לנכסי החייב על-פי בקשת נושה, חייב, או הכונס הרשמי, ובנסיבות מיוחדות - על דעת עצמו ללא בקשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה בהליך פשיטת רגל, החושש שהחייב יעביר את נכסיו לאחרים באופן שלא יתאפשר להיפרע מהם בהמשך, וטרם ניתן צו כינוס נכסים לנכסיו של החייב.
 • חייב שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שהוא הגיש בקשה בעצמו, וטרם ניתן צו כינוס לנכסיו, המעוניין כי ימונה לו כונס נכסים זמני.

למי ואיך פונים

 • בקשה למינוי כונס נכסים זמני מוגשת לבית המשפט אליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • את הבקשה למינוי כונס נכסים זמני יש להגיש לבית המשפט אליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל.
 • ניתן להגיש בקשה למינוי כונס נכסים זמנים יחד עם הגשת בקשת פשיטת הרגל.

תגובת החייב

 • אם הבקשה הוגשה על ידי נושה, לחייב תינתן האפשרות להגיב לבקשה, בהתאם להחלטת בית המשפט ולסדר הדין הכללי.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים זמני אם הוא חושב שיש צורך לעשות זאת כדי להגן על הנכסים מפני העברתם מידיו של החייב או פגיעה אחרת בהם שלא תאפשר לנושים להיפרע מהם בהמשך.
 • ניתן למנות ככונס נכסים זמני את הכונס הרשמי או אדם המתאים למלא את התפקיד.
 • השיקולים שישקול בית המשפט כשהבקשה למינוי כונס נכסים זמני הוגשה על ידי נושה:
  • בית המשפט יפעיל את סמכותו בזהירות, וזאת מכיוון שמינוי כונס נכסים זמני מהווה פגיעה בזכות הקניין של החייב בשלב מוקדם של ההליך.
  • בית המשפט ידרוש לראות אינדקציה לכך שיש חשש להברחה או העלמה של נכסים על ידי החייב.
  • בית המשפט ישקול האם יש אמצעי פחות דרסטי כדי להגן על הנכסים.
 • תוקף המינוי יהיה לתקופה של 3 חדשים. בית המשפט רשאי להאריך את המינוי לתקופות נוספות שכל אחת תהיה עד 3 חודשים.

משמעות כינוס הנכסים הזמני

 • עם מינוי כונס הנכסים הזמני הוא רשאי להחזיק בנכסי החייב.
 • החייב אינו רשאי להעביר את נכסיו (במכירה, מסירה או בכל דרך אחרת).

ערעור

 • על מינוי כונס נכסים זמני ניתן לערער תוך 45 ימים.
 • הערעור מוגש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים