אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושים לגבות חובות המגיעים להם או לפחות את חלקם, ובמקביל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו, לקבל פטור מהחובות שאותם הוא לא יכול לשלם
המידע במדריך מיועד לאדם השוקל לכפות הליכי פשיטת רגל נגד מי שחייב לו, או עבור נושה אשר החייב לו כבר מצוי בהליך פשיטת רגל
למידע המלא אודות ההליכים והזכויות במסגרת הליך פשיטת רגל ראו בפורטל המלא פשיטת רגל וחדלות פירעון


הליך פשיטת רגל מאפשר לנושים לגבות חובות המגיעים להם או לפחות את חלקם, ובמקביל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו, לפרוע אותם באופן חלקי ולקבל פטור מיתרת החובות לאחר סיום ההליך.

 • ברוב המקרים, הליכי פשיטת רגל נפתחים לבקשת החייב המצוי בחובות, אשר אינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו.
 • כאשר אדם חושש שמי שחב לו כסף יחמוק מתשלום החוב ויסתיר את נכסיו, הוא עשוי לכפות הליך פשיטת רגל על החייב לצורך גביית החוב.
 • המידע במדריך זה מיועד לנושה השוקל לכפות הליך פשיטת רגל נגד מי שחייב לו או לנושה שהחייב שחב לו מצוי בפשיטת רגל.
 • אם נפתח נגדכם הליך פשיטת רגל, מומלץ לעיין, במדריך לאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל.
 • למידע מלא ראו פורטל פשיטת רגל וחדלות פירעון ופורטל הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה.

למי המדריך מיועד?

 • לאדם השוקל לכפות ההליכי פשיטת רגל נגד מי שלא עומד בחובותיו כלפיו.
 • לנושה אשר מי שחייב לו נמצא בפשיטת רגל.

שאלות עם פתיחת הליך פשיטת הרגל

שאלה הסבר
מה ההבדל בין הליכי הוצאה לפועל והליך פשיטת רגל?
 • בניגוד להליכי הוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח גם ביוזמת החייב עצמו.
 • פתיחת הליך פשיטת רגל נגד אדם מונעת מכל הנושים לנקוט הליכי הוצאה לפועל, ועוצרת את הליכי ההוצאה לפועל שכבר נפתחו נגדו.
 • ישנם מספר קווי דימיון ומספר הבדלים נוספים בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו השוואה בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת רגל.
מי יכול לפתוח בהליכי פשיטת רגל? כל מי שאותו אדם, שנגדו נפתח הליך פשיטת הרגל, חייב לו סכום כסף, ואשר עומד במספר תנאים נוספים, רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אותו אדם ולכפות עליו הליכי פשיטת רגל. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
האם ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם שמתנהלים נגדו תיקים בהוצאה לפועל?
 • ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם המתנהלים נגדו תיקי הוצאה לפועל.
 • יחד עם זאת, אין חובה שנגד אדם יתנהלו הליכי הוצאה לפועל לפני פתיחת הליך פשיטת הרגל, כלומר, ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם בשל חובותיו גם אם לא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל.
אם הוגשה בקשת פשיטת רגל נגד אדם שמתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל, מה קורה להליכים בהוצאה לפועל?
האם גם החייב עצמו יכול לפתוח בהליכי פשיטת רגל? אדם שחובותיו גבוהים מסכום מסוים יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל. למידע נוסף ראו מדריך לאדם הנמצא בחובות ושוקל לפתוח ביוזמתו בהליך פשיטת רגל.
מה המטרה של הליך פשיטת רגל? הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושים לגבות חובות המגיעים להם או לפחות את חלקם, ובמקביל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו, לקבל פטור מהחובות שאותם הוא לא יכול לשלם, וכך לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים.
האם הליך פשיטת רגל פוטר את החייב מכל החובות שיש לו? בסיום הליך פשיטת הרגל - לאחר החייב שהחזיר את החובות שבהם יכול היה לעמוד - נמחקים שאר חובותיו, מלבד החובות הבאים: חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל (פסקת "חובות שההפטר אינו חל עליהם").
מה ההבדל בין הליך פשיטת רגל שנפתח ביוזמת החייב להליך פשיטת רגל שנפתח נגד החייב? ישנם מספר הבדלים בין הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי חייב להליכים שננקטים על ידי נושה.

איך ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד מי שלא עומד בחובותיו?

האם ישנו הליך מוקדם להגשת בקשת פשיטת רגל?

 • אחד מהתנאים להגשת בקשת פשיטת רגל הוא שהתקיים אירוע כלשהו שנקרא מעשה פשיטת רגל. במקרים בהם נושה עומד בשאר התנאים, אבל לא התקיים מעשה פשיטת רגל, הוא יכול להגיש לבית המשפט בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל.
 • אי מילוי הדרישות שבהתראה על ידי החייב מהווה הכרה של החייב במצבו (מעשה פשיטת רגל) ומאפשר הגשת בקשה לפשיטת רגל של החייב.
 • למידע נוסף ראו התראת פשיטת רגל.

האם ישנם הליכים נוספים שניתן לנקוט בהם לפני שמתחיל ההליך כדי למנוע הברחה או שינוי בנכסי החייב?

כיצד מתנהל הליך פשיטת רגל?

 • הליך פשיטת רגל שנפתח לבקשת נושה כולל מספר שלבים עיקריים.
 1. התראת פשיטת רגל - במרבית המקרים, הליך פשיטת רגל לבקשת נושה נפתח על ידי הגשת התראת פשיטת רגל. למידע נוסף ראו התראת פשיטת רגל.
 2. התנגדות להתראת פשיטת רגל - לאחר שנמסרה לאדם התראת פשיטת רגל, עליו למלא אחר הדרישות שבהתראה או להגיש התנגדות. למידע נוסף ראו התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל.
 3. הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה- בהתקיים תנאים מסוימים, ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אדם. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
 4. התנגדות לבקשת פשיטת רגל - אדם אשר הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל רשאי להתנגד לה. אי הגשת התנגדות עשויה להביא לכניסת האדם להליך פשיטת רגל. למידע נוסף ראו התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל.
 5. דיון בבקשה למתן צו כינוס נכסים - בעקבות הגשת בקשת פשיטת רגל נגד אדם, יערוך בית המשפט דיון. למידע נוסף ראו דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.
  • בית המשפט רשאי להחליט לתת צו כינוס נכסים, אשר המשמעות שלו היא שנכסי החייב מוגנים ולא ניתן לבצע בהם שינויים. למידע נוסף ראו צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.
  • עם מתן צו כינוס הנכסים כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגד החייב לגביית החובות. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בפשיטת רגל.
  • בית המשפט אף רשאי למנות מנהל מיוחד לביצוע סמכויות שונות. למידע נוסף ראו מנהל מיוחד בפשיטת רגל.
 6. חקירת חייב בפשיטת רגל - המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט מבצע חקירה לצורך קביעת יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
 7. הגשת תביעות חוב על ידי הנושים - כל מי שמאמין שהחייב חב לו כסף או יחוב לו במהלך תקופת פשיטת הרגל, נדרש להגיש תביעת חוב. למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל.
 8. דיון בבקשת פשיטת הרגל
 9. מימוש נכסי החייב - אם בית המשפט הכריז על החייב כפושט רגל, בשנים שלאחר מכן חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל.
 10. הגשת בקשה למתן הפטר - החייב רשאי בכל עת להגיש בקשת לקבלת צו הפטר, אשר ימחוק את יתרת חובותיו (אלו שלא שולמו במסגרת ההליך). למידע נוסף ראו בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל.
 11. סיום ההליך ומחיקת חובות - אם תתקבל בקשת החייב למתן הפטר, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת ההליך. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל.

איך מקבל החייב פטור מחובותיו?

 • חייב יכול לקבל פטור חלקי מתשלום חובותיו לאחר שבמסגרת הליך פשיטת הרגל מוצו יכולותיו לתשלום החובות מהכנסתיו ונכסיו.
 • חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל רשאי להגיש בכל עת בקשה למתן צו הפטר, אשר ימחק את יתרת חובותיו.
 • עם זאת, מקובל שיחלפו לפחות 4 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים כדי שניתן יהיה לשקול את הבקשה למתן הפטר.
 • נושה המתנגד לבקשת ההפטר יוכל להגיש את התנגדותו.
 • למידע נוסף ראו בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל.

האם יש דרך מקוצרת לסיים את ההליך?

שאלות נוספות

שאלה הסבר
כיצד יש לפעול לאחר קבלת הודעה מחייב שניתן צו כינוס נכסים לנכסיו? לאחר קבלת הודע על מתן צו כינוס נכסים יש להגיש תביעת חוב, וזאת כדי שהחוב ייפרע (גם אם באופן חלקי). נושה שלא יגיש תביעת חוב לא יוכל להיפרע במהלך הליך פשיטת הרגל, וחובו יימחק. למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל.
כיצד יש לפעול כדי לגבות חוב בגין מזונות שלא שולמו במועדם?
אם לא הוגשה תביעת חוב מזונות, האם החוב יימחק בסוף הליך פשיטת הרגל? מלבד מקרים חריגים, חוב מזונות לא נמחק בסיום הליך פשיטת הרגל. יחד עם זאת, אם לא הוגשה תביעת חוב, חוב המזונות לא ייפרע (באופן חלקי או מלא) במסגרת ההליך, ועל זכאי המזונות יהיה להמתין לסיום ההליך כדי לתבוע את החוב מהחייב. למידע נוסף ראו:
האם ניתן להמשיך ולקבל מזונות מחייב בזמן שהוא נמצא בפשיטת רגל? בשביל לקבל הקצבה עבור מזונות מחייב בפשיטת רגל יש להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל. עד שלא תוגש בקשה לא ניתן לקבל הקצבת מזונות מהחייב. למידע נוסף ראו הקצבה לזכאי למזונות מחייב בפשיטת רגל.
כיצד יכולים עובדים שמעסיקם בפשיטת רגל לגבות חוב בגין שכרם?
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים