אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

חייב בפשיטת רגל שקיבל הפטר מותנה ולא יכול לעמוד בתנאים רשאי להגיש בקשה לשינוי צו ההפטר
ניתן להגיש את הבקשה רק בחלוף שנתיים מיום מתן הצו


אם חייב בפשיטת רגל שקיבל הפטר מותנה סבור שלא יוכל למלא אחר הצו, החייב יכול להגיש בקשה לשינוי הצו.

 • בקשה לשינוי צו ניתן להגיש רק בחלוף שנתיים מיום מתן צו ההפטר.
 • על החייב לשכנע את בית המשפט שאין סיכוי סביר שיוכל למלא אחר מה שנקבע בצו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בפשיטת רגל שקיבל הפטר מותנה, ושמתקיימים כל הבאים:
  • החייב סבור שלא יוכל למלא אחר הקבוע בצו.
  • חלפו שנתיים מאז מתן הצו.
  • אין סיכוי סביר שהחייב יוכל למלא אחר הצו.

למי ואיך פונים

 • על החייב להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה לשינוי צו ההפטר לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל.
 • המשיבים לבקשה יהיו הכונס הרשמי, הנאמן והנושים.
 • בבקשה על החייב לפרט מדוע הוא סבור שלא יוכל לעמוד בדרישות הצו.
 • בית המשפט רשאי לשנות את שנקבע בצו ההפטר או בכל צו שבא במקומו, באופן ובתנאים שבית המשפט ימצא לנכון.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • הבקשה מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

חקיקה ונהלים