הקדמה:

גיל פרישה לגננת הוא הגיל שבו גננת יכולה לפרוש משירות המדינה ולהיות זכאית לקצבת פנסיה תקציבית, בתנאי שהשלימה לפחות 10 שנות שירות
גיל הפרישה משתנה בהתאם לתאריך הלידה של הגננת
גננת שהשלימה 20 שנות שירות רשאית לפרוש לפני גיל הפרישה לגננת אך תתחיל לקבל את הקצבה רק לאחר הגעתה לגיל הפרישה לגננת, למעט מקרים חריגים של איבוד כושר ההשתכרות מחוץ לשירות

גיל הפרישה לגננת (בהתאם לחודש הלידה)

חודש לידה גיל הפרישה לגננת
עד מרץ 1947 57
אפריל 1947 - אוגוסט 1947 57 ו-4 חודשים
ספטמבר 1947 - אפריל 1948 57 ו-8 חודשים
מאי 1948 - דצמבר 1948 58
ינואר 1949 - אוגוסט 1949 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 - אפריל 1950 58 ו-8 חודשים
מאי 1950 ואילך 59

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים