הקדמה:

עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, רשאי לפרוש לגמלאות לפני גיל הפרישה ולהיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית בתנאי שהגיע לגיל המינימלי שנקבע בחוק והמפורט בדף זה
בחלק מהמקרים יהיה העובד זכאי לקצבה מיד לאחר הפרישה ובחלק אחר יוכל לקבל את הקצבה רק לאחר גיל 60
במקרים מסוימים יוכל העובד להקדים את פרישתו עוד לפני הגיל הקבוע בחוק וזאת על רקע בעיות בריאותיות


עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, רשאי לפרוש לגמלאות לפני גיל הפרישה ולהיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית בתנאי שהגיע לגיל המינימלי שנקבע בחוק והמפורט בהמשך.

 • בחלק מהמקרים יהיה העובד זכאי לקצבה מיד לאחר הפרישה ובחלק אחר יוכל לקבל את הקצבה רק לאחר גיל 60.
 • במקרים מסוימים יוכל העובד להקדים את פרישתו עוד לפני הגיל הקבוע בחוק וזאת על רקע בעיות בריאותיות.

מי זכאי?

עובדי הוראה (גננות ומורים/ים)

 • מורה אשר שירת 20 שנים זכאי לפרוש בכל גיל, אולם יתחיל לקבל את הקצבה בחודש המתחיל אחרי יום הולדתו ה-60.
 • גננת אשר שירתה 20 שנים זכאית לפרוש בכל גיל, אולם היא תתחיל לקבל את הקצבה רק כשתגיע לגיל הפרישה לגננות (ראו בטבלה להלן).
 • גננת אשר שירתה 10 שנים לפחות והגיע לגיל הפרישה לגננות (ראו טבלה להלן), זכאית לפרוש ולקבל את הקצבה מיד לאחר פרישתה.
חודש לידה גיל הפרישה לגננת
עד מרץ 1947 57
אפריל 1947 - אוגוסט 1947 57 ו-4 חודשים
ספטמבר 1947 - אפריל 1948 57 ו-8 חודשים
מאי 1948 - דצמבר 1948 58
ינואר 1949 - אוגוסט 1949 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 - אפריל 1950 58 ו-8 חודשים
מאי 1950 ואילך 59

עובדי מדינה אחרים

 • עובד מדינה, העומד/ת בתנאי הזכאות הבסיסיים, שהגיע לגיל 60 ושהשלים 10 שנות שירות, רשאי לפרוש לגמלאות ולקבל קצבה מיד לאחר פרישתו.
 • עובד/ת מדינה העומד/ת בתנאי הזכאות הבסיסיים ושירת 25 שנה לפחות זכאי לפרוש ולהיות זכאי לקצבה, בתנאי שבמועד פרישתו הגיע לגיל המינימלי הנדרש בהתאם למועד לידתו והמפורט בטבלה הבאה:
חודש לידה הגיל המזכה בקצבה
עד מרץ 1949 55
אפריל 1949 - אוגוסט 1949 55 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 - אפריל 1950 55 ו-8 חודשים
מאי 1950 - דצמבר 1950 56
ינואר 1951 - אוגוסט 1951 56 ו-4 חודשים
ספטמבר 1951 - אפריל 1952 56 ו-8 חודשים
מאי 1952 ואילך 57
 • העובד יהיה זכאי לקבל את הקצבה רק לאחר הגעתו לגיל 60,

תשלום הקצבה לפני גיל 60

 • אם ועדה רפואית קבעה שהעובד אינו מסוגל להשתכר למחייתו מחוץ לשירות המדינה, הוא יהיה זכאי לקבל את הקצבה מהחודש המתחיל לאחר מועד פרישתו.
 • אם חוסר יכולתו להשתכר התחיל מאוחר יותר, הוא יהיה זכאי לקבל את הקצבה בחודש שמתחיל לאחר המועד שבו איבד את כושרו.
הערת עריכה
צריך לחבר למדריך למבוגר שהופך לנכה במקרה שהוא פרש מהממשלה בעבר
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 19:51, 26 במרץ 2017 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • עובד מדינה שהשלים 10 שנות שירות ופרש בגיל 60 יתחיל לקבל את הקצבה מיד לאחר פרישתו.
 • עובדי מדינה (שאינם גננות) שפרשו לאחר 25 שנות שירות לאחר שהגיעו לגיל המינימלי המאפשר פרישה, יתחילו לקבל את הקצבה בחודש המתחיל לאחר היום שבו יהיו בני 60, אולם אם ועדה רפואית קבעה כי הם לא מסוגלים להשתכר למחייתם מחוץ לשירות, הם יתחילו לקבל את הקצבה בחודש המתחיל יום לאחר פרישתם או יום לאחר המועד שבו איבדו את כושרם להשתכר.
 • גננת שפרשה לאחר 20 שנה, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש המתחיל לאחר היום שבו תגיע לגיל הפרישה לגננות, אולם אם ועדה רפואית קבעה כי היא לא מסוגלת להשתכר למחייתם מחוץ לשירות, היא תתחיל לקבל את הקצבה בחודש המתחיל יום לאחר פרישתה או יום לאחר המועד שבו איבדה את כושרה להשתכר.
 • מורים שפרשו לאחר 20 שנים יתחילו לקבל את הקצבה בחודש המתחיל אחרי יום הולדתם ה-60.

חשוב לדעת

אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים