הקדמה:

תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם ותינוקות ששהו בפגיה 30 יום לפחות זכאים לגמלת ילד נכה החל מהחודש הרביעי ללידתם
לתינוקות ששהו בפגיה למשך 3 חודשים רצופים לפחות הזכאות עשויה לחול מיום הלידה

טפסים

החל מה-01.01.2020, תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם זכאים לגמלת ילד נכה.

 • כמו כן, זכאים לגמלה תינוקות ששהו בפגיה 30 יום לפחות.

שיעורי הגמלה

 • הזכאות הבסיסית היא לגמלה בשיעור של 50%, בשל הצורך בהשגחה חלקית (1,268 ש"ח, נכון לשנת 2021).
 • במקרים שבהם נדרשים טיפולים מסויימים תיתכן זכאות לגמלה בשיעור של 100% (2,608 ש"ח, נכון לשנת 2021).
 • במקרים שבהם האשפוז בפגיה נמשך 3 חדשים לפחות ונדרש טיפול רפואי קשה, תיתכן זכאות לגמלה בשיעור של 188% (4,773 ש"ח, נכון לשנת 2021).

מי זכאי?

 • תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 (עד שבוע 32 ו-6 ימים), או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם.
 • תינוקות ששהו בפגיה 30 יום ומעלה.
 • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים. למידע נוסף ראו גמלת ילד נכה ("תנאי זכאות נוספים").

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

 • יש למלא טופס תביעה לגמלת ילד נכה.
 • הגשת הטופס ומסמכי התביעה אפשרית באמצעות:
  1. שליחת טופס תביעה מקוון שהמסמכים והאישורים שיפורטו בהמשך יצורפו אליו כקבצים.
  2. מילוי טופס תביעה מקוון והדפסתו, או הורדה ומילוי ידני של טופס תביעה, והגשת הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  3. התקשרות למוקד טלפוני *3928 של המוסד לביטוח לאומי. נציגי המוקד ימלאו את התביעה, ויעדכנו את הפונה לגבי המשך הטיפול.
 • בסעיף "פרטים על מצבו הרפואי של הילד" שבטופס יש לרשום "פגות".
 • יש לצרף לטופס התביעה מסמכים רפואיים רלוונטיים, כגון:
  • סיכום האשפוז מהפגייה וסיכומי אשפוזים נוספים.
  • סיכומים רפואיים עדכניים (שנכתבו עד חודשיים לפני הגשת התביעה) של הרופאים המטפלים בפג מאז הלידה, המפרטים את תולדות המחלה, ממצאי הבדיקה הגופנית, בדיקת התפתחות, בדיקות עזר, פירוט הטיפול (תרופות, חמצן וכו'), פירוט אשפוזים נוספים ותכנית טיפול עתידית.

קביעת הזכאות

 • ככלל, תיקבע זכאות זמנית ללא זימון לוועדה רפואית, בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו.
 • במקרים הבאים תיקבע זכאות לגמלה בשיעור 50% בשל הצורך בהשגחה חלקית:
  • פגים שנולדו לפני השבוע ה-33 או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם, ופגים ששהו בפגיה 44-30 יום. הזכאות תיקבע החל מגיל 3 חודשים למשך 6 חודשים (עד גיל 9 חודשים).
  • פגים ששהו בפגיה בין 45 יום ל-3 חודשים. הזכאות תיקבע החל מגיל 3 חודשים למשך 9 חודשים (עד גיל שנה).
 • זכאות לגמלה בשיעור 100% בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד תיקבע לפגים שאושפזו 30 יום לפחות וזקוקים למעקב במרפאת מומחים או זקוקים לטיפול בחמצן, גסטרוסטומיה, אילאוסטומיה, תרופות נוגדות פרכוסים וכדומה. הזכאות תיקבע החל מגיל 3 חודשים למשך 9 חודשים (עד גיל שנה).
 • זכאות לגמלה בשיעור 188% תיקבע לפגים ששהו בפגיה למשך 3 חדשים רצופים לפחות וקיבלו טיפול רפואי קשה (כגון הזנה תוך ורידית). זכאות זו תחול מיום הלידה ועד לסוף החודש הקלנדרי שבו הפגים שוחררו לביתם.
 • בתום תקופת הזכאות הזמנית ייקבע מועד לוועדה רפואית שתבחן אם קיימים עיכוב התפתחותי או נסיבות אחרות המאפשרות את המשך הזכאות לגמלה. ניתן לבקש שייערך דיון בוועדה ללא נוכחות הילד, על סמך מסמכים רפואיים עדכניים.
 • הזכאות עשויה להיקבע רטרואקטיבית עד שנה לפני מועד הגשת התביעה בהתאם למסמכים שהוגשו.

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור של 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור של 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים המקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
  • הוא מעל גיל 18, ושולמה עבורו לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים