הקדמה:

תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם זכאים לגמלת ילד נכה החל מהחודש הרביעי ללידתם

על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 02.01.2020, תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם זכאים לגמלת ילד נכה.

 • הזכאות לגמלה מתחילה מתום החודש השלישי ללידת התינוק ונמשכת 6 חודשים, וזאת בשל העומס הטיפולי שמוטל על המשפחה ומצריך נוכחות והשגחה של ההורים.
  • הזכאות הבסיסית היא לגמלה בשיעור של 50%, בשל הצורך בהשגחה חלקית.
  • אם נמצא שקיים לתינוק עיכוב התפתחותי, תיתכן זכאות לגמלה בשיעור של 100%. ניתן לבדוק אם קיים עיכוב התפתחותי החל מ-3 חודשים אחרי התאריך שהתינוק היה אמור להיוולד בו (גיל 3 חודשים "מתוקן").
  • במקרים שבהם נדרשים טיפולים מסויימים (כגון טיפול רפואי קבוע או הזנה תוך ורידית), עשויה להיקבע זכאות לגמלה בשיעור של 188%.

מי זכאי?

 • תינוקות שנולדו לפני השבוע ה-33 (עד שבוע 32 ו-6 ימים), או במשקל הנמוך מ-1,750 גרם.
 • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים. למידע נוסף ראו גמלת ילד נכה ("תנאי זכאות נוספים").

תהליך מימוש הזכות

טיפ
שירות חדש מטעם המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש את התביעה באמצעות מוקד טלפוני 3928*.
 • הזכאות לקבלת גמלה בשיעור של 50% למשך 6 חודשים תיקבע על סמך המסמכים הרפואיים, ללא צורך להגיע לוועדה רפואית.
 • בתום תקופת הזכאות הזמנית ייקבע מועד לוועדה רפואית שתבחן אם קיימים עיכוב התפתחותי או נסיבות אחרות המאפשרות את המשך הזכאות לגמלה.
 • ככלל, ניתן לקבוע זכאות רטרואקטיבית עד שנה לפני מועד הגשת התביעה בהתאם למסמכים שהוגשו. עם זאת, לא תתאפשר זכאות לפני ה-01.01.2020.

שיעורי הגמלה

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,268 ש"ח, נכון לשנת 2021. הסכום כולל תוספת בסך 153 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 100% (2,608 ש"ח, נכון ל-2021). לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,608 ש"ח, נכון לשנת 2021. סכום זה כולל תוספת בסך 379 ש"ח.
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 100%, יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 188% (4,773 ש"ח, נכון ל-2021). לפרטים נוספים ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 07.12.2020.
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 188% הוא 4,773 ש"ח, נכון לשנת 2021. הסכום כולל תוספת בסך 582 ש"ח (תוספת זו הוגדלה רטרואקטיבית החל מינואר 2018).

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור של 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור של 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים המקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
  • הוא מעל גיל 18, ושולמה עבורו לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים