ככלל, אין חובה לזמן ילדים לוועדה הרפואית כדי לקבוע את זכאותם לגמלת ילד נכה
במקרים שבהם קיימת סבירות לכך שתביעה כלשהי תידחה, הילדים מוזמנים לוועדה הרפואית
אם נקבעה לילד/ה זכאות על סמך מסמכים בלבד, ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד
למידע נוסף ראו חוזר נכות (ילד נכה) 1916


חוזר נכות (ילד נכה) 1916 קובע כי ככלל, אין חובה לראות את הילדים בוועדה הרפואית כדי לקבוע את זכאותם לגמלת ילד נכה, וניתן לעשות זאת על סמך מסמכים בלבד.

 • כלל התהליך לקבלת גמלת ילד נכה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא בהמשך את פירוט השלבים שלאחר הוועדה הרפואית.
ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • הורים המעוניינים כי הדיון בוועדה הרפואית יערך ללא נוכחות ילדם, יחתמו על סעיף "הסכמה לקביעה בידי רופא ללא נוכחות" בטופס התביעה.
 • בחתימתם על סעיף זה ההורים מאשרים כי:
  • הם מסכימים לכך שתינתן החלטה בעניין ילדם ללא נוכחות.
  • ידוע להם שלמרות הסכמתם זו, יהיה על הילד/ה להתייצב לבדיקה אם הרופא ידרוש זאת.
  • אם בקשתם תתקבל, לא ניתן יהיה לבדוק תלות לחלוטין של הילד/ה בעזרת הזולת - בדיקה שנערכת לילדים מעל גיל 3 כדי לקבוע אם קיימת זכאות לגמלה מקסימלית בשיעור של 188% (מלבד למקרים חריגים שבהם ניתן לקבוע נקודות תלות גם מבלי שתידרש נוכחות של הילד/ה בוועדה הרפואית).
 • חשוב מאוד שהמסמכים המצורפים לטופס התביעה יהיו מגורם מוסמך המטפל בילד/ה (לא רק מרופא המשפחה) ושיהיו מפורטים, ספציפיים ועדכניים.
 • במקרים שבהם ניתן לקבוע זכאות (חלקית או מקסימלית) על סמך מסמכים בלבד, תינתן החלטה ללא נוכחות גם אם ההורים לא חתמו על ההסכמה כמפורט בסעיפים הקודמים. במקרים אלה יישלח למשפחה מכתב המסביר כי ההחלטה התקבלה ללא נוכחות וכי באפשרותם לבקש בדיקה בנוכחות הילד/ה, כדי לבחון את התלות בעזרת הזולת.
 • בכל מקרה, תביעה ללא בדיקה בנוכחות הילד/ה, או על סמך מסמכים בלבד לא תידחה. במקרים שבהם קיימת סבירות לכך שתביעה כלשהי תידחה, הילדים מוזמנים לוועדה הרפואית.
 • כמו כן, במקרים הבאים תיקבע זכאות ללא נוכחות ועל סמך מסמכים בלבד:

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
החלטת הוועדה בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • אם נקבעה לילד זכאות על סמך המסמכים בלבד, ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
 • במקרים שונים עשויה להיקבע זכאות זמנית, או שהזכאות תיבחן מחדש בתום תקופה מסוימת (מקרים רלוונטיים מפורטים בהרחבות הספציפיות לאוכלוסיות הזכאים).
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר לחשבון הבנק של הזכאים ב-28 בכל חודש. ראו שיעורי הגמלה.
תשלום רטרואקטיבי ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד לתקופה של שנה לפני הגשת התביעה, אם התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
 • המועד שבו תסמינים הקשורים ללקות של הילד תועדו לראשונה ברשומה הרפואית שלו.
 • המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • לילד הזכאי לגמלה בשל עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ייתכן תשלום רטרואקטיבי עבור חצי שנה לכל היותר לפני הגשת התביעה.
 • התשלום הרטרואקטיבי אינו ניתן אוטומטית ורצוי לבקשו בעת הגשת התביעה.
אם אינכם מרוצים מההחלטה (למשל כשלא אושרה הזכאות, או שאושרה זכאות חלקית/זמנית), תוכלו לערער בתוך 90 יום מהיום שבו התקבלה ההחלטה. ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה להחלטת הוועדה הרפואית -
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים