הקדמה:

מענק שאירים חד פעמי משולם במקרים מסויימים לשאירים שאינם זכאים לקצבת שאירים חודשית
המענק הוא בשיעור של 36 קצבאות שאירים חודשיות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק שאירים הוא תשלום חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות שאירים חודשיות, המשולם בהתאם לתנאים לשאירים שאינם זכאים לקצבת שאירים.

מי זכאי?

 1. אלמנה או אלמן שטרם מלאו להם 40 ואין להם ילדים.
 2. אלמן שקיבל קצבת שאירים כהורה ליתום, שהכנסותיו עולות על ההכנסה המירבית וילדו כבר לא עונה על הגדרת יתום:
  • תשלום קצבת השאירים יופסק וישולם לו מענק שאירים.
  • בעתיד, גם אם הכנסותיו יפחתו הוא לא יהיה זכאי יותר לקצבת שאירים.
 3. אלמן שקיבל קצבת שאירים כהורה ליתום, שהכנסותיו אינן עולות על ההכנסה המירבית וילדו כבר לא עונה על הגדרת יתום:
  • זכאותו לקבל קצבת שאירים תימשך.
  • אם בעתיד הכנסותיו יעלו על ההכנסה המירבית, תשלום קצבת השאירים יופסק וישולם לו מענק שאירים.
  • אם בהמשך הכנסותיו שוב יפחתו, זכאותו לקצבת שאירים תחודש והמענק ששולם לו ינוכה מקצבאות השאירים.
 4. אלמן ללא ילד העונה על הגדרת יתום, שקיבל קצבת שאירים בגין הכנסות נמוכות ובהמשך הכנסותיו עלו על ההכנסה המירבית:
  • תשלום קצבת השאירים יופסק וישולם לו מענק שאירים.
  • אם בעתיד הכנסותיו שוב יפחתו מההכנסה המירבית, תיבדק מחדש זכאותו לקצבת שאירים חודשית.
  • במקרה שתאושר לו קצבת שאירים חודשית, מענק השאירים ששולם לו ינוכה מקצבאות השאירים.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות