סטודנט שנעדר במועד הגשת עבודה (כולל: תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) או בסמוך לו זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה במספר הימים שבהם שירת במילואים
המוסד נדרש לקבוע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט הנעדר במועדי הגשתן של יותר מ-8 עבודות
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שנעדר במועד הגשת עבודה (לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) או בסמוך לו, זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים

  • אם הסטודנט שירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8), או בצו מיוחד (צו 9), או על פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, יידחה מועד הגשת העבודה ב-10 ימים או במספר הימים שבהם היה בשירות במילואים, לפי הגבוה מביניהם.
  • המוסד הלימודי נדרש לקבוע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שנעדר במועדי הגשתן של יותר מ-8 עבודות עקב שירות מילואים של 14 ימים לפחות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות