הקדמה:

סטודנט הנעדר במועד הגשת עבודה (כולל: תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) או בסמוך לו זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה במספר הימים שבהם שירת במילואים
המוסד נדרש לקבוע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט הנעדר במועדי הגשתן של יותר מ-8 עבודות
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט אשר נעדר במועד הגשת עבודה (לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) או בסמוך לו, זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה או העבודה החלופית במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים, ולפי החלטת המרצה.

  • אם הסטודנט שירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9), יידחה מועד הגשת העבודה ב-10 ימים או במספר הימים שבהם היה בשירות במילואים, לפי הגבוה מביניהם.
  • המוסד הלימודי נדרש לקבוע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שנעדר במועדי הגשתן של יותר מ-8 עבודות עקב שירות מילואים של 14 ימים לפחות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות