הקדמה:

סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות קבלת ילד בפונדקאות ולא הגישו מטלה זכאים להגיש את המטלה בתוך 7 שבועות מתום ההיעדרות
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 5 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו בעקבות קבלת ילד בפונדקאות 21 ימים לפחות בסמסטר שכוללים מועד להגשת מטלה (או בסמוך לו) זכאים לדחייה במועד ההגשה.

  • במקרים אלה ניתן להגיש את המטלה או מטלה חלופית - בהתאם להחלטת המרצה, בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
דוגמה
"מטלה"- תרגיל, עבודה כולל עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים