ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה בתוך 30 ימים מהמועד שבו התקבלה. בפועל הביטוח הלאומי מאפשר להגיש את הערר בתוך 90 יום
אם ועדת הערר שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות ניתן לבטל את הערר
על החלטת ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום מקבלת החלטתה
אפשר לבקש החזר על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה

מגישי תביעה לגמלת נכות מעבודה יכולים לערער על החלטת הוועדה הרפואית (מדרג ראשון) לוועדה רפואית לעררים.

 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלה שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית מדרג ראשון (או לאשר אותם).
 • על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • כלל התהליך של תביעת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תובעי גמלת נכות מעבודה שעברו ועדה רפואית ומעוניינים לערער על החלטתה בכל אחד מהנושאים הבאים:
  • אחוזי הנכות שנקבעו להם
  • מועד תחילת הנכות
  • קביעת נכות זמנית

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • יש להגיש את הערר על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתה.
  • את הנימוקי הערעור אפשר למסור גם בתוך 60 ימים מקבלת ההודעה.
  • בפועל, הביטוח לאומי לא דוחה ערר שהוגש בתוך 90 ימים מקבלת ההודעה.
 • ניתן להגיש את הערר בדרכים הבאות:
 • למי שהגישו ערעור ללא נימוקים יישלח מכתב שקובע מועד אחרון להגשת הנימוקים (עם זאת, ערעור שהוגש מבלי שנומק לא יידחה).
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה לכך יש לשלוח במכתב לסניף המטפל או בפנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050.

הדיון בוועדה הרפואית לעררים

 • הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת לצורך דיון בערר בין 60 ל-90 יום מיום הגשת הערר.
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך, ניתן להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • מהלך הדיון בוועדה:
  • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
  • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר, וכן לחתום עליהם.
  • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את אחוזי הנכות בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה אחוזי הנכות שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות:
  • ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
  • הוועדה תעצור את הדיון והנושא יצויין בפרוטוקול הוועדה.
  • אם מגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה, הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת אחוזי הנכות, ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • אם המבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.
  • ראו פסק דין מיום 07.06.2021, לגבי חובת האזהרה בוועדות רפואיות טרם הפחתת דרגת נכות.

הגשת ערר על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיש ביוזמתו ערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
 • הערר צריך להיות מוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה בוועדה הרפואית.
 • המוסד יכול להגיש ערר גם במטרה לשנות את ההחלטה לטובת המבוטח ולא בהכרח לרעתו.
דוגמה
מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי עשוי להגיש ערר:
 • כאשר רופא הביטוח הלאומי סבור שהוועדה קבעה לנבדק דרגת נכות שלא על פי הסעיפים שברשימת המבחנים.
 • כאשר הוועדה התייחסה לליקויים רפואיים של הנבדק שלא קשורים לפגיעה בעבודה.
 • כאשר רופא הביטוח הלאומי סבור שממצאי הוועדה מצדיקים דרגת נכות גבוהה או נמוכה מהדרגה שנקבעה.
 • במקרה שהמוסד לביטוח לאומי מגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים, יישלח עותק מהערר גם למבוטח.

אי התייצבות לדיון

 • מבוטח שידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו לדיון בוועדה, יודיע על כך בהקדם למוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא יתייצב לדיון בוועדת העררים גם במועד השני שנקבע לו, יידרש לשלם קנס, או שיעוכב תשלום הקצבה/המענק המשולם לו.
 • למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדת עררים לנכות מעבודה.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
ראו גם

גורמים מסייעים

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.