מעסיקים של בני נוער מתחת לגיל 18 מחוייבים להפריש עבורם דמי ביטוח לאומי
למעסיקים אסור לנכות את דמי הביטוח הלאומי משכרם של הנערים
לשיעורי דמי הביטוח עבור שכיר שטרם מלאו לו 18 שנה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

מעסיקים של בני נוער מתחת לגיל 18 מחוייבים להפריש דמי ביטוח לאומי עבור הנערים העובדים.

שיעור דמי הביטוח שעל המעסיק לשלם (נכון ל-2024)

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪) ישלם המעסיק סכום בשיעור 0.48% משכרו של הנער העובד.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע (ועד להכנסה החודשית המירבית החייבת בדמי ביטוח - 49,030 ₪, נכון ל-2024), ישלם המעסיק סכום בשיעור 2.12% משכרו של הנער העובד.
דוגמה
 • נערה בת 16 משתכרת 4,000 ₪ בחודש (פחות מ-60% מהשכר הממוצע).
 • המעסיק ישלם עבור הנערה דמי ביטוח לאומי בשיעור של 0.48% משכרה, כלומר 19.20 ₪ לחודש (X 4,000 ‏ 0.48/100).
 • דמי הביטוח לא ינוכו משכרה של הנערה.
דוגמה
 • נער בן 17.5 משתכר 8,000 ₪ בחודש (מעל 60% מהשכר הממוצע).
 • דמי הביטוח הלאומי שהמעסיק ישלם עבור הנער:
  • 0.48% על חלק השכר שעד 7,522 ₪: כ- 36 ₪ = 7,522 X ‏ 0.48/100.
  • 2.12% על חלק השכר שבין 7,522 ל- 8,000 ₪: כ- 10 ₪ = 478 X ‏ 2.12/100.
  • סה"כ המעסיק ישלם כ- 46 ₪ לחודש.
 • דמי הביטוח לא ינוכו משכרו של הנער.

מי זכאי?

 • כל נער/ה עד גיל 18 העובד/ת כשכיר/ה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיקים מדווחים על עובדיהם ומשלמים עבורם דמי ביטוח לאומי מדי חודש.
 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש לגבי החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באמצעות אחד מאלה:
 • לפירוט דרכי התשלום והדיווח החודשי, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הפרת החובה של המעסיק

 • נער שמעסיקו לא שילם עבורו דמי ביטוח לאומי ממשיך להיות מבוטח בביטוח הלאומי, והמעסיק יחויב בקנסות והצמדה על התקופות שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • אם קרה לנער מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי (לדוגמה:תאונת עבודה), ישלם המוסד לביטוח לאומי את הקצבה המגיעה לעובד והמוסד רשאי לתבוע חזרה מהמעסיק את סכום הקצבה ששילם.
 • למידע נוסף לחצו כאן.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים