למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה (כגון: שכיר ועצמאי או שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת), דמי הביטוח הלאומי נקבעים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסות מהעיסוקים השונים
שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

  • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים כדי להיכלל במעמד.
  • ישנם מבוטחים העונים על יותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אלה מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
  • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.
  • שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים שיש להם מקורות הכנסה מסוגים שונים, כגון: הכנסה כשכיר, הכנסה עצמאי, הכנסה מפנסיה מוקדמת, הכנסה שלא מעבודה וכיו"ב.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים