נפגעי עבודה שנקבעה להם נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% עשויים לקבל קצבת נכות זמנית בשיעור של 100% אם הם אינם מסוגלים לעבוד
הקצבה תשולם לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% עשויים לקבל קצבת נכות בשיעור של 100% לתקופה של עד 4 חודשים, אם הם אינם מסוגלים לעבוד ואין להם הכנסות מעבודה כשכירים או כעצמאים.

מי זכאי?

 • נפגעי עבודה שהוכרו כ"נכים נזקקים", בהתאם לכל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות מעבודה זמנית בשיעור הנמוך מ-100%.
  2. אין להם הכנסה מעבודה כשכירים או כעצמאים.
  3. "ועדת רשות" מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה כי אין להם סיכוי סביר לעבוד בעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להכרה כנכה נזקק, שכולל אישור מהמעסיק.
 • ניתן לצרף לטופס אישורים רלוונטיים, אם ישנם (כגון אישור מרופא תעסוקתי לגבי אי הכושר לעבוד או סיכום מחלה בגין אשפוז).
 • יש להגיש את מסמכי התביעה לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים (ניתן גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • ניתן גם לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם באופן מקוון.
 • מסמכי התביעה יועברו ל"וועדת רשות" של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.
 • הוועדה רשאית לדרוש מהתובעים או מהמוסד לביטוח לאומי להגיש לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה.
 • אם הזכאות תאושר, קצבת הנכות תשולם בשיעור של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים.

בחינה נוספת של הזכאות והופעה בפני הוועדה

 • אם התביעה נדחתה, ניתן להגיש תוך 45 ימים בקשה לבחינה נוספת של נסיבות המקרה על-ידי ועדת הרשות.
 • כמו כן, התובעים רשאים לבקש להגיע לדיון בוועדת הרשות כדי לטעון את טענותיהם בפניה, תוך 45 ימים מדחיית התביעה הראשונה, או תוך 45 ימים מאי אישור הזכאות בבקשה השנייה (לאחר שנערכה בחינה נוספת של הזכאות).


ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים