ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, שקיבלו אישור רפואי לכך מרופא הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים ל-14 ימי הבראה עם טיפולים בשנה
מדובר בהבראה בפועל, ולא בדמי הבראה - ניצול השואה או נכה המלחמה מקבל הפנייה לבית הבראה והשהות ממומנת על ידי האוצר
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים הזקוקים למלווה בעת השהות בבית ההבראה, עשויים להיות זכאים להבראה עם מלווה
הזכאי להבראה עם טיפולים יקבל בתחילת כל שנה דמי נסיעות לפי סכום המתעדכן מעת לעת. נכון לינואר 2023 הסכום הוא 171 ₪


הבראה עם טיפולים ניתנת לניצולי שואה ונכי מלחמה בנאצים אשר קיבלו אישור לכך מהרופא המוסמך ברשות לזכויות ניצולי השואה.

 • ניצולי שואה המוכרים כלוקים במחלות מסוימות (למשל: קטיעות (למעט אצבעות), שיתוקים בדרגת נכות מעל 40%, שיגרון, מחלות דלקתיות או ניווניות בעמוד שדרה, ועוד) זכאים במקום הבראה כספית, להבראה של 14 יום הכוללת טיפולים, ולדמי נסיעות להבראה בסך 171 ₪.
 • ניצולים המוכרים בפסוריאזיס זכאים במקום הבראה כספית להבראה של 28 יום הכוללת טיפולים בסולריום בלבד ולדמי נסיעות בסך 171 ₪.
 • ניצול שואה שנמצא זכאי להבראה עם טיפולים מקבל בכל שנה הפנייה להבראה. ניתן להמיר את ההפניה במענק כספי בסך2,280 ₪ נכון לשנת 2023.
 • לנכים אלה תאושר הבראה עם טיפולים בלבד, והם לא יהיו זכאים גם להבראה רגילה.

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

מחלות אשר בגינן מאושרות הבראה עם טיפולים

 • מחלות אשר בגינן מאושרת הבראה עם טיפולים:
  • קטיעות מכל הסוגים למעט אצבעות.
  • קשיון פרקים שאינו קשיון מוחלט (אנקולוזה פיברוטית).
  • שגרון, בכל אחוז.
  • שיתוקים בנכות גבוהה מ-40%.
  • מיוזיטיס.
  • פסוריאזיס.
  • מחלת בכטרב.
  • עמוד שדרה.

תהליך מימוש הזכות

 • המבקש לקבל הבראה עם טיפולים יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשה מתאימה שתועבר לאישורו של רופא הרשות.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שימצא זכאי, יקבל הפנייה להבראה עם טיפולים, אשר עליו לנצל עד ה-31 לדצמבר של אותה שנה.
 • ההפנייה כוללת רשימה מפורטת של בתי מלון שבהסדר עם משרד האוצר, בהם ניתן לקבל את ההבראה הטיפולית.
 • ניצול השואה או נכה המלחמה רשאי להמיר את ההפניה להבראה במענק כספי בסך 2,280 ₪ ( הסכום נכון לשנת 2023).

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שאינם זכאים למימון השהות בבית הבראה, עשויים להיות זכאים לתשלום כספי של דמי הבראה. באותו אופן מי שזכאי להבראה עם טיפולים אינו זכאי לתשלום כספי של דמי ההבראה. למידע נוסף ראו דמי הבראה לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים.
 • ניתן לפצל את ההבראה לשתי תקופות של 7 ימים כל אחת, באישור הרשות לזכויות ניצולי השואה. את האישור יש לבקש מהשירות הרפואי ברשות לזכויות ניצולי השואה.
 • מי שהוכר כזכאי להבראה עם טיפולים ואין באפשרותו לצאת להבראה יוכל לפנות לרשות ולבקש במקום דמי הבראה ל-7 ימים.
 • מי שמממש את ההבראה באופן חלקי (כלומר, יוצא לתקופה של פחות מ-14 ימים) אינו זכאי להחזר כספי.
 • מלווה להבראה עם טיפולים:
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שאין באפשרותו לצאת להבראה ללא מלווה, יכול לפנות לרשות ולבקש אישור להבראה עם מלווה. לבקשה יש לצרף אישור רפואי על אי יכולתו של הניצול לצאת להבראה ללא מלווה.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שקיבל אישור להבראה עם מלווה כאמור, יקבל הפניה הכוללת אישור מלווה, והניצול לא יצטרך לשלם בעד המלווה עם הגעתו למלון.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה הזכאי להבראה עם טיפולים ועם מלווה, יכול לבקש החזר נסיעות להבראה עבור המלווה, לפי התעריף שהוא עצמו זכאי להחזר נסיעות להבראה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים