הבראה עם מלווה לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים הזקוקים למלווה בעת שהייה בפועל בבית הבראה, עשויים להיות זכאים להחזר כספי עבור המלווה, אם יעמדו בתנאי הזכאות
ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת הבקשה. על ניצול מתחת לגיל 75 להגיש בקשה למלווה
ההחזר הכספי עבור המלווה הוא לפי תעריף דמי ההבראה המשולם לניצול עצמו
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר וזקוקים למלווה בעת יציאתם להבראה, עשויים להיות זכאים להחזר כספי עבור המלווה, במידה ויעמדו בתנאי הזכאות. ההחזר הכספי עבור המלווה הוא לפי תעריף דמי ההבראה המשולם לנכה עצמו.

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת הבקשה. על ניצול מתחת לגיל 75 להגיש בקשה למלווה .
 • על המבקש להגיש בקשה למלווה ל רשות לזכויות ניצולי השואה ולצרף אליה מסמכים רפואיים המעידים על הצורך שלו במלווה להבראה.
 • המסמכים יובאו בפני רופא הרשות לקבלת החלטה.
 • במידה ותאושר הזכאות על ידי הרופא, המבקש יהיה זכאי להחזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בתנאי שימציא קבלה מקורית על שמו, בה מצויינים תאריכי השהייה והעובדה שנכחו שני אנשים במלון.
 • לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל המבקש תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה, במסגרת התגמול השוטף.
 • סכום ההחזר נכון לשנת 2016 עומד על סך של 2,090 ש"ח ל- 7 ימים.

מלווה להבראה עם טיפולים

 • ניצול הזכאי ל הבראה עם טיפולים ואין באפשרותו לצאת להבראה ללא מלווה, זכאי למימון המלווה, בכפוף לאישור רפואי.
 • גובה ההחזר בעד מלווה לא יעלה על 2,090 ש"ח לפי 298.57 ש"ח ליום הבראה (נכון לינואר 2016).
 • ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת הבקשה. על ניצול מתחת לגיל 75 להגיש בקשה למלווה .
 • על המבקש להגיש בקשה בכתב למלווה ל רשות לזכויות ניצולי השואה ולצרף אליה מסמכים רפואיים המעידים על הצורך שלו במלווה.
 • מי שקיבל אישור להבראה עם מלווה כאמור, יקבל הפניה מיוחדת הכוללת אישור למלווה, ולא יצטרך לשלם בעד המלווה עם הגעתו למלון.
 • מי שזכאי להבראה עם טיפולים ועם מלווה, יכול לבקש החזר נסיעות להבראה עבור המלווה. החזר הנסיעות הנו 171ש"ח (נכון לינואר 2016).

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל