ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים הזקוקים למלווה בעת שהייה בפועל בבית הבראה, עשויים להיות זכאים להחזר כספי עבור המלווה, אם יעמדו בתנאי הזכאות
ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי,ללא צורך בהגשת הבקשה
ההחזר הכספי עבור המלווה הוא לפי תעריף דמי ההבראה המשולם לניצול עצמו


ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר וזקוקים למלווה בעת יציאתם להבראה, עשויים להיות זכאים להחזר כספי עבור המלווה, במקרה שיעמדו בתנאי הזכאות. ההחזר הכספי עבור המלווה הוא לפי תעריף דמי ההבראה המשולם לנכה עצמו.

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

  • ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת הבקשה.
  • ניצול השואה יהיה זכאי להחזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בתנאי שימציא קבלה מקורית על שמו, בה מצויינים תאריכי השהייה והעובדה שנכחו שני אנשים במלון.
  • לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל המבקש תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה, במסגרת התגמול השוטף.
  • גובה ההחזר בהתאם לימי הזכאות ולתשלום בפועל.

מלווה להבראה עם טיפולים

  • ניצול הזכאי ל הבראה עם טיפולים ואין באפשרותו לצאת להבראה ללא מלווה, זכאי למימון המלווה, בכפוף לאישור רפואי.
  • ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת הבקשה.
  • מי שקיבל אישור להבראה עם מלווה כאמור, יקבל הפניה מיוחדת הכוללת אישור למלווה, ולא יצטרך לשלם בעד המלווה עם הגעתו למלון.
  • מי שזכאי להבראה עם טיפולים ועם מלווה, יכול לבקש החזר נסיעות להבראה עבור המלווה. החזר הנסיעות הנו 171 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים