אי אפשר לעקל מכשירים, כלים ובעלי חיים (כמו כלב נחייה) ששייכים לאדם עם מוגבלות ונחוצים לו עקב כך
לא ניתן לעקל כספים שעיוור או לקוי ראייה זכאי להם ממשרד הרווחה, כמו כמו דמי ליווי ודמי תקשורת


החוק אוסר על עיקול נכסים מסויימים ששייכים לאדם עם נכות וקשורים קשר ישיר לנכותו, גם אם נפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל.

  • אסור לעקל כלים, מכשירים ובעלי חיים (כמו כלב נחייה) שייכים לעיוור גם אם נפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל.
  • בנוסף, אסור לעקל כספים שמגיעים לעיוור או ללקוי הראייה ממשרד הרווחה כמו: דמי ליווי, קצבה לאחזקת כלב נחייה וכו׳.
  • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו.
שימו לב
  • עיוור או לקוי ראייה שלא עובד, מתקיים מקצבה והוגשה בקשה להטלת עיקולים על חשבונותיו, זכאי כי סכומים מסויימים מתוך הקצבה לא יעוקלו.
  • גובה הסכום שלא ניתן לעקל נקבע בהתאם למצב המשפחתי והם זהים לסכומים שלא ניתן לעקל משכר העבודה של עובדים.
  • מידע על גובה הסכומים שאותם לא ניתן לעקל, ראו שכר עבודה שלא ניתן לעקל או לשעבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • החוק אוסר על עיקול נכסים נוספים, גם שלא קשורים באופן ישיר למוגבלות, כגון: כספים עד סכום מסויים, אביזרים שדרושים לפרנסה או למחייה וכו'. מידע נוסף ראו בנכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים