אם רשם ההוצאה לפועל הטיל עיקול על רכושכם או על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם, עליכם לפעול מיידית
אם עד מתן הצו לא נקט החייב שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליו להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


למי המדריך רלוונטי?

  • חייב שהוטל עיקול על רכושו (מלבד דירה או קרקע) במסגרת הליכי הוצאה לפועל והוא רוצה לבטל אותו.
  • צד שלישי שמחזיק ברכוש שעוקל או שטוען שהרכוש שעוקל שייך לו ולא לחייב.

ביטול הצו אם לפני נתינתו לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ביטול הצו במקרה שניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על הצו

אם הרכוש נמצא אצל צד שלישי

  • אם הרכוש שמעוקל נמצא בהחזקתו של צד שלישי (אדם אחר), יכולים אותו אדם וגם החייב לנקוט את אותם הליכים שפורטו למעלה (בקשה לביטול העיקול, ערעור על צו העיקול ובקשה להתמנות כנאמן על המיטלטלין).

אם הרכוש לא שייך לחייב אלא לאדם אחר

  • אם הרכוש שעוקל לא שייך לחייב אלא לאדם אחר (צד שלישי), יכול אותו אדם להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים ולפנות לבית המשפט כדי להוכיח את בעלותו.

האם ניתן להשתמש ברכוש המעוקל?

  • אם הרכוש שעוקל היה בשימוש החייב או בשימוש אדם אחר בטרם העיקול, יכול החייב או אותו אדם לבקש להתמנות כנאמן על המיטלטלין ולהתיר את המשך השימוש ברכוש. ואם מונה אדם אחר לתפקיד זה, ניתן לבקש מהנאמן להתיר את המשך השימוש ברכוש.
  • למידע נוסף ראו נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל.

האם מותר למעקלים לעקל את כל הרכוש של החייב?

חשוב לדעת

  • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.
  • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
  • אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.
  • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

-->