הקדמה:

החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל (מלבד החלטות של הרשם) או של מנהל לשכת ההוצאה לפועל ניתנות לערעור
את הערעור יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל
על החלטת הרשם ניתן לערער לאחר קבלת רשות, ובחלק מן המקרים ניתן לערער על החלטות הרשם ישירות ללא צורך בנטילת רשות


 • אדם המעוניין לערער על החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל או של מנהל לשכת ההוצאה לפועל, רשאי להגיש ערעור על החלטותיהם.
 • את הערעור יש להגיש ישירות לרשם ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם המעוניין לערער על החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל או מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
דוגמה
 • כאשר פקיד בלשכת ההוצאה לפועל מסרב לקבל לידיו מסמכים מסוימים או בקשות של אחד הצדדים.
 • כאשר מנהל לשכת ההוצאה לפועל מחליט על הוצאת מעוקלים במקום להשאירם במקומם או להפך. במקרה כזה יכול החייב, הזוכה או צד שלישי המחזיק במעוקלים לערער על ההחלטה.

למי ואיך פונים

 • את הערר על החלטה או פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל יש להגיש בכתב לרשם ההוצאה לפועל, ולפרט את הנימוקים לערר.
 • יש להגיש את הערר בתוך 3 ימים מהיום שנודע לעורר (מי שמגיש את הערר) על הפעולה שעליה הוא מעוניין לערער.
 • הערר יוגש במספר העתקים מספיק לרשם ההוצאה לפועל ולצדדים השונים בתיק.

שלבי ההליך

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט על סמך כתב הערר בלבד.
 • אם ראה רשם ההוצאה לפועל צורך לברר את טענותיהם של העורר או של הנוגעים בדבר, הוא רשאי להורות על המצאת העתק מהערר לכל צד מעוניין, ולתת להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניו בכתב או בעל פה.
 • לאחר בירור הערר ייתן רשם ההוצאה לפועל החלטה מנומקת בכתב וימציא אותה לצדדים שלא היו נוכחים בשעת מתן ההחלטה.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • במקרה שמדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש לפעול באופן הבא:
  • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער
   • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
   • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
  • למידע על הליך הערעור ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
  • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער
   • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
   • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל