הקדמה:

אין לעקל כלים, מכשירים ובעלי חיים (כגון כלב נחייה) השייכים לאדם עם מוגבלות ונחוצים לו בגלל מוגבלותו
כמו כן, לא ניתן לעקל דמי ליווי של עיוור או לקוי ראייה במשך 30 יום ממועד העברתם לחשבון הבנק שלו


חוק ההוצאה לפועל אוסר לעקל נכסים מסויימים השייכים לנכה וקשורים קשר ישיר לנכותו, גם אם נפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל.

  • סעיף 22.(א)(5) לחוק אוסר לעקל כלים, מכשירים ובעלי חיים (כגון כלב נחייה) השייכים לנכה/אדם עם מוגבלות ונחוצים לו בגלל מוגבלותו, גם אם נפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל.
  • בנוסף, בהתאם לסעיף 50.(א)(7) לחוק, לא ניתן לעקל כספים המגיעים לעיוור או לקוי ראייה ממשרד הרווחה כדמי ליווי. אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו.
  • עיוור או לקוי ראייה שאינו עובד ומתקיים מקצבה, זכאי כי סכומים מסויימים מתוך הקצבה לא יעוקלו אלא יישארו בידיו. הסכומים נקבעים בהתאם למצבו המשפחתי והם זהים לסכומים שלא ניתן לעקל משכר העבודה של עובדים. למידע על גובה הסכומים שאותם לא ניתן לעקל, ראו שכר עבודה שלא ניתן לעקל או לשעבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • החוק אוסר על עיקול נכסים נוספים, גם שאינם קשורים באופן ישיר למוגבלות, כגון: כספים עד סכום מסויים, אביזרים הדרושים לפרנסה או למחייה וכו'. למידע נוסף ראו: נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים